IDA - Program rozwoju technologii podwójnego zastosowania

Dodano

17.11.2023

Polska zamierza przeznaczyć ponad 100 mld zł na obronność w przyszłym roku. Wśród krajów NATO wydatki na obronność to już ponad 1,2 biliona dolarów rocznie. W tym celu powstają nowe instrumenty. Jednym z nich jest nowy program IDA Bootcamp dla polskich startupów, które chcą zbudować relację z sektorem obronnym.

Zakończył się nabór do pierwszej, pilotażowej edycji programu rozwoju technologii podwójnego zastosowania IDA - Innovative Dual-Use Technology Accelerator. To program, który ma na celu akcelerację projektów – zarówno firm technologicznych, start-upów, spin-offów jak i dojrzałych spółek, w celu wykorzystania ich innowacyjnych projektów tworzonych na potrzeby rynku cywilnego dla użytku w sektorze obronnym. Program tworzony jest we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, PGZ Stocznią Wojenną, Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną | Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. 

IDA Bootcamp to pierwsze drzwi w Polsce, które otwierają się dla firm spoza sektora zbrojeniowego. To takie „sprawdzam” wobec naszych startupów technologicznych. Program jest krótki, wymaga niedużego zaangażowania od startupów, a daje bardzo dobrą ekspozycję na rynku oraz możliwość bliskiego kontaktu z odbiorcami końcowymi.

Celem IDA Bootcamp jest wsparcie innowatorów (zespołów naukowych, start-upów, firm technologicznych) w rozpoczęciu współpracy z sektorem obronnym. Poszukiwano technologii, które posiadają potencjał do wykorzystania przez spółki dostarczające sprzęt wojskowy.W ramach programu zespoły realizują jedno z trzech wyzwań technologicznych:
  • Pierwsze wyzwanie to realizacja obserwacji i monitorowania akwenów morskich z wykorzystaniem modułowych autonomicznych wielozadaniowych jednostek pływających;
  • Drugie wyzwanie to zapewnienie bezpiecznej transmisji danych w systemach łączności radiowej, satelitarnej lub GSM w rejonie akwenu morskiego;
  • Trzecie wyzwanie to zwiększenie poziomu autonomiczności jednostek pływających z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jednym z działań akceleracyjnych był trzydniowy Bootcamp, który odbył się w przestrzeniach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w dniach 15-17 listopada br. Uczestnicy skupiali się wówczas na trzech kluczowych działaniach: 
  • Określeniu potencjału innowacji technologicznych w obszarze dual-use,
  • Wypracowaniu możliwych sposobów wdrożenia innowacji w odpowiedzi na wyzwania Stoczni Wojennej,
  • Ustaleniu planu działania prowadzącego do realizacji wypracowanych założeń.

Po zakończeniu trzydniowego bootcamp'u wybrane podmioty pracują z mentorami, a cały program zakończy się 12 grudnia - spotkaniem z inwestorami i odbiorcami technologii.NATO jak i instytucje europejskie widzą silną potrzebę wdrażania do sił zbrojnych technologii rozwijanych na rynku cywilnym. Wojna w Ukrainie pokazała, że umiejętność szybkiej aplikacji rozwiązań cywilnych umożliwia zrównoważenie dysproporcji sił lub też osiągnięcie przewagi taktycznej.

Co da IDA uczestnikom?
  • Rozwój modelu biznesowego – organizacje wezmą udział w warsztatach dotyczących m.in. własności intelektualnej, analizy rynku, budowania strategii sprzedaży czy przygotowania do współpracy z inwestorami,
  • Unikalną możliwość przygotowania do współpracy z sektorem obronnym,
  • Szansę na przetestowanie rozwiązań w warunkach operacyjnych,
  • Perspektywę pozyskania branżowych inwestorów lub partnerów do stworzenia konsorcjum np. pod projekt B+R.

Innym z mechanizmów wspierania startupów przez Pomorską Specjalną Strefa Ekonomiczna jest program akceleracyjny – Strefa Akceleracji. Jego głównym celem jest wsparcie rozwoju najbardziej innowacyjnych pomysłów, niezależnie od obecnego poziomu zaawansowania. Nagrody są przyznawane w dwóch ścieżkach tematycznych: LifeSciene oraz Przemysł morski. Wsparcie obejmuje mentoring, który podnosi kompetencje biznesowe członków zespołu, udostępnienie przestrzeni biurowej i mechanicznej do pracy oraz granty na rozwój pomysłów. 

PGZ Stocznia Wojenna jest partnerem ścieżki przemysł morski skierowanej jest do startupów rozwijających innowacyjne rozwiązania z zakresu okrętowych systemów łączności, nawigacji i zabezpieczeń technicznych, elektroniki, uzbrojenia, technologii, systemów i urządzeń dla jednostek pływających, innowacyjnych rozwiązań dla Marynarki Wojennej RP i przemysłu stoczniowego, robotyki, automatyki i przemysł 4.0.

Nabór do programu zakończyliśmy z 55 zgłoszeniami, z których wybraliśmy 20 podmiotów. Obecnie trwa etap spotkań i współpracy ze startupami, gdzie ćwiczone są umiejętności miękkie – teambuilding, pitching, wystąpienia publiczne, przygotowywanie pitchdecka, jak i umiejętności twarde – zarządzanie projektami, pozyskiwanie finansowania, aspekty prawne. Już 7 grudnia, podczas konferencji BioTech Daily wyłonieni zostaną zwycięzcy ścieżki LifeScience, a 11 grudnia podczas Demo Day wyłonimy laureatów ścieżki przemysł morski.
 

Zobacz również

12 listopada 2021 zamknięte

>

Eco-On Technologie Ekoefektywne 2022

>

15 kwietnia 2022 r. biuro nieczynne

>

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2022 - Podsumowanie

>

Wyzwania Robotyzacji

>