Laboratoria Molanote jako zaplecze badawczo-rozwojowe

Dodano

01.06.2020

Konferencja Eco-ON organizowana była w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym już niejednokrotnie, w tym roku pierwszy raz odbyła się online!
Tematem przewodnim były Laboratoria Molanote jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw.
 
Dr inż. Mirosław Włas kierownik Laboratorium Inteligentnej Energetyki na Politechnice Gdańskiej  przedstawił działania LAB-6. Laboratorium przeprowadza kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych i badania bezpieczeństwa ich użytkowania.  Omówione zostały prowadzone badanie, projekty, a także podejście klientów do badań oraz skutki i konsekwencje różnych podejść konsumenckich.
 
Kolejnym prelegentem był Pan Marcin Hasse, Prezes Zarządu w firmie Softgen, która zajmuje się modelowaniem bloków oprogramowania i sprzętu, pomagając klientom zarządzać całym łańcuchem danych, w tym gromadzeniem, najnowocześniejszym transferem i przetwarzaniem danych. Jednym w produktów firmy Softgen jest flexagent – elastyczna, skalowana, zarządzalna i bezpieczna platforma, która upraszcza wszystko, co potrzebne jest do wdrożenia komercyjnego IoT. 
Softgen współpracuje z laboratorium badawczym akredytowanym AB 1643 w zakresie realizacji badań: 
  • Climate chamber,
  • EMC conducted emission tests, 
  • EMC radiated emission tests

Pan Damian Ściepko, reprezentujący firmę Eco Led Prestige, współpracującą z LAB-6 i biorąca udział w wielu projektach, przedstawił prezentację nt. Prac badawczych B+R w przedsiębiorstwie Eco Led Prestige. Jednym z produktów przedsiębiorstwa jest stacja ładowania zintegrowana z inteligentnym, dedykowanym ekranem dotykowym wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające zarządzanie wyświetlanymi treściami. Dzięki zaimplementowanym sensorom ruchu, wieku i płci, użytkownik dowiaduje się kto patrzy się na jego przekaz.Oprogramowanie umożliwia badanie które treści, wzbudzają zainteresowanie, a obok których odbiorcy przechodzą obojętnie.

Przedstawicielem przedsiębiorstwa Niviss był Pan Mateusz Feldzensztajn, Zastępca głównego konstruktora. Firma NIVISS współpracuje z Politechniką Gdańską, której m.in. zleca wykonywanie testów. Niviss kompleksowo zajmuje się przygotowanie gotowych rozwiązań w technologii LED. Realizuje proces produkcji i jednocześnie oferuje porady techniczne, projekt modułów LED i ich dostosowanie do potrzeb aplikacji. Misją NIVISS jest dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów spełniających standardy XXI wieku. Przykładowe realizacje firmy NIVISS to m.in.: oświetlacze podczerwienie, oświetlenie autobusów czy oświetlenie nad drzwiami wagonów do metra.
Zakończeniem pierwszej części spotkania było wystąpienie dr hab. Marcina Lackowskiego prof. IMP PAN, Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. Podczas prezentacji przybliżona została charakterystyka działalności LAB-1, LAB-2 oraz LAB-4. LAB-2 zajmuje się Modułami dynamiki mikroturbin i minisiłowni kogeneracyjnych. Bada procesy konwersji energii w urządzeniach energetycznych dla energetyki rozporoszonej oraz kogenerację energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa alternatywne. LAB-4 to Laboratorium chemiczne, moduł czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin. Wykonywane badania to: 
  • Analizy fizykochemiczne/podstawowe,
  • Analizy składu pierwiastkowego, 
  • Analizy składu pod kątem zawartości związków chemicznych, 
  • Analizy spektroskopowe,
  • Analizy inne (przepływowe, cieplne).

Blok drugi ECO-ON online dotyczył inicjatyw B+R z perspektywy Biznesu i Nauki.

Pan Bartosza Pietrzykowskiego z przedsiębiorstwa IMPLASER Innovatove Technologies podzielił się z uczestnikami doświadczeniami związanymi ze stworzeniem wyspy energetycznej w Lubaniu.

Wyspa ta  oparta będzie między innymi o zróżnicowane źródła energii jak fotowoltaika (instalacja istniejąca), pompy ciepła (istniejące), biogazownia oparta o substrat pochodzący z hodowli zwierząt (planowana) oraz turbinę wiatrową (planowana). Głównym źródłem ciepła jest obecnie kotłownia węglowa, która zostanie zmodernizowana. Planowana wyspa energetyczna ma w sposób efektywny i ekologiczny wytwarzać energię dla społeczności lokalnej zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na pobór energii z systemu elektroenergetycznego oraz ograniczając zanieczyszczenie środowiska. Projekt wpisuje się także w założenia gospodarki obiegu zamkniętego wykorzystując odchody zwierzęce do produkcji biogazu. Będzie przy tym pełnić funkcje edukacyjne i badawczo-rozwojowe.
Dr inż. Andrzej Rolaga adiunkt w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym na Politechnice Gdańskiej przedstawił swoje rozważania związane z rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorówDME jest uznawany za paliwo nowej generacji, jako wieloźródłowy przyjazny dla środowiska nośnik do przechowywania i dystrybucji energii o szerokim zastosowaniu. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum naukowego Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej. Projekt ma na celu zagospodarowanie małych źródeł węglowodorów oraz potencjalnym wstępem do nowej technologii magazynowania wodoru.

Pan Krzysztof Malicki, Prezes Zarządu Excento, mówiąc o działalności B+R realizowanej przez Excento sp. z o.o., przybliżył profil działalności spółki celowej Politechniki Gdańskiej, opowiedział o korzyściach z nawiązania współpracy i realizowanych działaniach oraz programach. Projektem, który realizowany jest wspólnie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną jest powstanie prototypowni na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ma być to miejsce, z którego infrastruktury skorzystać będą ambitni, młodzi ludzie.

Pan Adam Protasiuk – Wiceprezes Zarządu oraz jeden z założycieli  Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza obecnie pełniącej funkcję Lidera 3 Inteligentnej Specjalizacji Pomorza oraz Pan Damian Mucha – Dyrektor Generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza opowiedzieli o rozwiązaniach technicznych dostarczanych przez pomorskie firmy funkcjonujące w obszarze ISP3: technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie oraz odpowiedzieli na pytanie jak poprawnie realizować projekt badawczy oraz zidentyfikowali bariery wpływające na rozwój innowacji.
 
Na zakończenie ECO-ON online uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w debacie. Moderatorem Dyskusji była Pani Anna Zielińska Koordynator Laboratoriów Molanote ze strony Pomorskiej Specjalnej Strony Ekonomicznej, która posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami miękkimi i inwestycyjnymi, realizowanymi z funduszy unijnych.Paneliści rozmawiali o tym jak osiągnąć sukces biznesowy wykorzystując wiedzę, kompetencje oraz doświadczenia B+R, przedstawili również swoje obawy związane z kryzysem wywołanym pandemią oraz jego wpływie na prace badawczo rozwojowe. 
Debata została podsumowana przez Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Pana Radosława Wika, który podkreślił, że pomorskie Instytucje Otoczenia Biznesu powinny współpracować przy tworzeniu atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, szczególnie w tym trudnym dla przedsiębiorców okresie pandemii.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za obecność podczas konferencji Eco-ON online!

Zobacz również

(R)ewolucja przemysłowa. Czy transformacja cyfrowa jest odpowiedzią na kryzys?

>

#PoznajcieGPNT: 11X

>

#PoznajcieGPNT: ARSYS, B-LABS, ULTIMA

>

#PoznajcieGPNT: AT Systems sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Byte Barrel sp. z o.o.

>