#PoznajcieGPNT: ARSYS, B-LABS, ULTIMA

Dodano

09.11.2021

Listopad to miesiąc w którym do społeczności GPN-T dołączyły przedsiębiorstwa ARSYS, B-LABS oraz ULTIMA. Każda z nich bierze udział w programie inkubacyjnym Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który przeznaczony jest dla nowo powstałych przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 3 lata o wysokim potencjale rozwojowym. Inkubator Technologiczny GPN-T ma na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności poprzez wspieranie i rozwój przedsiębiorstw, zakładanych i prowadzonych między innymi przez absolwentów uczelni wyższych.
ARSYS Sp. z o. o. to przedsiębiorstwo założone w 2020 roku, które specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania wspierającego procesy produkcyjne w przemyśle: identyfikowalności produktów (traceability), systemów kontroli jakości, systemów wizyjnych. Projektujemy, budujemy i integrujemy także panele HMI, stanowiska montażowe, znakowania laserowego, stanowiska testowe.

ARSYS w odpowiedzi na potrzeby rynku producentów OEM wychodzi im naprzeciw i proponuje autorskie oprogramowanie umożliwiające identyfikowalności produktów oraz wspierające wewnętrzne procesy kontroli jakości. Ma to znaczące przełożenie na optymalizację procesów oraz jakość wytwarzanych produktów. W celu kompleksowej pomocy we wdrażaniu oprogramowania przedsiębiorstwo oferuje również stanowiska do jednostkowego znakowania produktów, a także stanowiska kontroli jakości, różnego rodzaju testów oraz montażowe, a także doposaża/modyfikuje istniejące stanowiska w niezbędne urządzenia, takie jak kamery, systemy wizyjne, skanery, panele HMI czy elementy automatyki podnosząc ich funkcjonalność.

W 2021 roku oprogramowanie zostało z sukcesem wdrożone w fabryce aluminiowych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, telekomunikacyjnego, mechatroniki Alteams Poland w Lęborku, gdzie jest stale udoskonalane i rozbudowywane o kolejne funkcjonalności.
Z kolei przedsiębiorstwo B-LABS sp. z o.o. zajmuje się holografią 3D dla potrzeb szeroko rozumianej sztucznej inteligencji (AI). Produktami spółki jest transmisja holografii 3D w czasie rzeczywistym oraz integracja usług z tym związanych, m.in. integracja mowy, translacji językowej, emocji. Innowacyjność produktowa polega przede wszystkim na zaawansowanej transmisji obrazu i dźwięku. 

Tworzenie aplikacji bądź środowisk opartych o sztuczną inteligencję – AI – jest przyszłością teleinformatyki. Już dziś 67% naukowców światowych twierdzi, że stworzenie autonomicznej AI jest kwestią najbliższych lat (wg większości opinii do 2040 r.). Partnerzy biznesowi i technologiczni przedsiębiorstwa połączyli siły w 2016 roku w tworzeniu sztucznej inteligencji pod wspólną nazwą: Partnership on Artificial Intelligence to Benefit and Society. Doświadczenie gigantów B-LABS wykorzystuje w rozwijanych rozwiązaniach, które potencjalnie ze względu na innowacyjność technologii AI będzie miało przełomowy wpływ na innowacyjność gospodarki od regionalnej do międzynarodowej. 
 
Ostatnim przedsiębiorstwem, które dołączyło do naszej społeczności w listopadzie jest ULTIMA sp. z o.o. – zespół inżynierów łączących pasję oraz międzynarodowe doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych, od koncepcji po finalny projekt wraz z realizacją. Misją spółki jest wdrażanie nowych technologii w analizie numerycznej obiektów jak również zarządzanie samym procesem projektowania celem usprawnienia produkcji, łańcuchów dostaw, przepływu informacji i koordynacji międzybranżowej. 

Ultima świadczy usługi projektowe oraz doradcze w zakresie opracowywania projektów budowlanych, wykonawczych oraz technologicznych dla sektora przemysłowego oraz prywatnego. Wykonuje ekspertyzy stanu istniejącego konstrukcji budowlanych, dotyczące m.in. możliwości dalszej eksploatacji obiektów, zwiększenia obciążenia użytkowego poszczególnych elementów konstrukcyjnych czy też zmiany sposobu użytkowania budowli. Od samego początku kładziony jest szczególny nacisk na zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych umożliwiających zintegrowane projektowanie konstrukcji. Podstawą działalności w tym zakresie jest metodologia BIM (Building Information Modeling), która cały czas w Polsce jest na etapie wdrażania. Ze względu na zastosowane technologie i doświadczenie zespołu, zdobyte w ramach dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej, biuro jest w stanie podjąć współpracę przy najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych projektach realizowanych w zakresie konstrukcji inżynierskich dla szeroko rozumianego przemysłu. Zastosowanie technologii BIM pozwala na bieżąco koordynować prace projektowe z innymi branżami.

Nieustanny rozwój przemysłu pociąga za sobą konieczność rozbudowy, modernizacji lub przebudowy istniejących zakładów przemysłowych. Każda nowa inwestycja w tych zakładach wiąże się ze współpracą między specjalistami w zakresie konkretnej technologii, a inżynierami budownictwa. W związku z tym ULTIMA widzi duże zapotrzebowanie na rynku dla firm projektowo-doradczych, które będą w stanie w krótkim czasie oraz na wysokim poziomie dostarczyć dokumentację budowalną pozwalającą na wykonanie inwestycji.  
Życzymy powodzenia każdemu z przedsiębiorstw i trzymamy kciuki za efektywny rozwój!

Zobacz również

AssisTech: Od innowacyjnego pomysłu do globalnego sukcesu

>

Hack4change 2024 - relacja

>

OPEN UP - doradztwo w zakresie wdrażania ścieżki rozwoju i negocjacji z inwestorem

>

EBN CONGRESS 2024

>

Spotkanie Parkowiczów 2024

>