#PoznajcieGPNT: Inero Software

Firma Inero Software została założona w 2017 r. Jej podstawową siłą jest wiedza ekspercka oraz techniczna członków zespołu, która pozwala na tworzenie wysokiej jakości rozbudowanych rozwiązań biznesowych z zakresu IT. Zasadnicza strategia firmy opiera się na budowaniu długofalowych relacji z klientami poprzez tworzenie mniejszych rozwiązań z zakresu IT.

Inero Software oferuje usługi w kilku modelach współpracy tj. między innymi w modelu projektowym, modelu body-leasing oraz w modelu konsultacyjnym. 

Obecnie firma współpracuje w ramach klastra Interizon biorąc udział we wspólnych projektach B+R. W latach 2020-2021 wspólnie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i innymi podmiotami klastra współprzygotowała projekt z obszaru DIH (digital innovation hubs). W zakresie korzyści dla lokalnych przedsiębiorstw firma współuczestniczyła w tworzeniu agendy badawczej dla wniosków B+R pomagając zdobywać czołowe miejsca na listach rankingowych w ramach projektów dofinansowywanych w ramach Szybkiej Ścieżki NCBiR w obszarze uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. 
Kluczowym produktem cyfrowym firmy jest system DeliverM8 przeznaczony do optymalnego planowania oraz zarządzania transportem elementów o niestandardowym rozmiarze. System pozwala na optymalizację ułożenia ładunków w naczepie z uwzględnieniem  rzeczywistych uwarunkowań (bezpieczeństwo, przepisy, waga, kształt) oraz optymalizację tras w złożonym łańcuchu dostaw. System ponadto wspomaga współpracę pomiędzy partnerami łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi jak powiadomienia SMS/Email, narzędzia śledzenia pojazdów mapy cyfrowe, czy narzędzia integracji z pakietami Microsoft Office 365 oraz GSuite.

Planowane przedsięwzięcia mają na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych z zakresu nowych technologii wykorzystujących uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję, aplikacje web oraz mobilne w branży portowej, logistycznej oraz magazynowej.