Razem łatwiej. Jak negocjować umowę konsorcjum

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich Innowatorów do udziału w cyklu spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?” realizowanych przez Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

6 maja zatrzymamy się na przystanku „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację?”. Spotkanie dotyczyć będzie negocjowania umowy konsorcjum. 
„Razem łatwiej. Jak negocjować umowę konsorcjum” - spotkanie tematyczne online
6 maja 2021 r., godz. 10:00
Rejestracja
Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się dlaczego warto sformalizować współpracę, czym jest umowa konsorcjum oraz z jakich składa się elementów. Ekspert – dr. r.pr. Marta Dargas-Draganik, podpowie na co zwrócić uwagę przy tworzeniu takiej umowy, negocjowaniu jej warunków i podpisywaniu.

W ramach spotkania Uczestnicy dowiedzą się co jest ważne dla członków konsorcjum, na co zwrócić uwagę przy negocjacjach umowy konsorcjum z partnerami międzynarodowymi oraz jakie zostały przyjęte dobre praktyki w tym obszarze.

W ostatniej części spotkania słuchacze będą mieli możliwość przedyskutowania nurtujących kwestii podczas sesji „Pytań i odpowiedzi” z ekspertem prowadzącym.

Agenda

Cele spotkania:
  1. Przedstawienie możliwości związanych z zawieraniem umowy konsorcjum  i zapoznanie uczestników z konstrukcją umowy konsorcjum.
  2. Zapoznanie uczestników spotkania z wyzwaniami związanymi z różnicami kulturowymi podczas negocjacji umowy konsorcjum.
  3. Prezentacja praktycznych wskazówek dla podmiotów wspólnie realizujących przedsięwzięcie w ramach umowy konsorcjum. Dobre praktyki.
  Agenda - wersja do pobrania
10:00 Powitanie zaproszonych gości
Jaśmina Zwierz, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
10:05 Otwarcie spotkania
Reprezentant Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
10:15 Dlaczego warto sformalizować współpracę - aspekty formalno-prawne.
Co to jest umowa konsorcjum i z jakich elementów się składa? Zasady odpowiedzialności i ryzyka.
11:15 Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu umowy konsorcjum, negocjowaniu i podpisywaniu? Co jest ważne dla członków konsorcjum? 
Konsorcjum w zamówieniach publicznych.
12:00 Przerwa
12:15 Różnice kulturowe – na co zwrócić uwagę przy negocjacjach umowy konsorcjum z partnerami międzynarodowymi?
13:00 Dobre praktyki przy tworzeniu umowy konsorcjum.
13:30 Podsumowanie, sesja Q&A 
13:45 Zakończenie spotkania

Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.