Robotyzacja w walce z koronowirusem

W dniu 28 kwietnia br. odbyła się druga edycja darmowego webinarium „Robotyzacja RPA i jej wpływ na biznes od początku pandemii coronavirus [COVID-19]” organizowanego przez firmę Pirxon SA. pod patronatem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o.

Podczas webinarium prowadzący Pan Piotr Kaczmarek Dyrektor ds. Rozwoju w Pirxon SA odpowiedział na główne pytania: : 
 • Jakie są doświadczenia klientów korzystających z robotyzacji?
 • Jak w tym trudnym okresie korzystać z robotyzacji?
 • Jak robotyzacja wpływa na biznes? 
 • Jak rozpocząć robotyzację w swoim przedsiębiorstwie?
Spotkanie rozpoczęło się od przywołania definicji dr Sobczaka, zgodnie z którą:
„Robot to oprogramowanie (software) automatyzujące określone czynności wykonywane przez człowieka
(najczęściej wiernie je odtwarzające na poziomie interfejsu użytkownika) w trakcie realizacji danego procesu biznesowego”.

Po słowach wstępu, umożliwiających przejście do dalszych zagadnień, uczestnicy dowiedzieli się jakie korzyści dla biznesu niesie za sobą robotyzacja. Przede wszystkim roboty przy przejściu na prace zdalną zmieniają miejsca pracy, nie zmieniają prędkości pracy czyli nie dochodzi do wydłużenia czasu realizacji zadań. Roboty nie popełniają także błędów, odtwarzają jedynie proces zgodnie z tym jak zostały zaprogramowane, zapewniając przy tym bezpieczeństwo, niwelując ryzyko wycieku danych. Roboty w odróżnieniu do ludzi nie potrzebują także urlopów, a w wykonywaniu swoich zadań są tańsze i do 5x szybsze niż użytkownicy. 

Prelegent przytoczył przykład jednego z klientów firmy Pirxon SA., który w swojej firmie wykorzystuje robota do wprowadzania faktur. Wykres jasno przedstawiał, iż w pierwszym tygodniu tzw. narodowej kwarantanny, robot zanotował wzrost wydajności swojej pracy w porównaniu do dni poprzednich. Co to oznacza? Aktualna sytuacja nie ma wpływu na efektywności i ciągłość pracy w przedsiębiorstwie za sprawą pracownika-robota.

Korzyści płynących z robotyzacji jest znacznie więcej, nie tylko dla biznesu, ale także dla pracowników operacyjnych odpowiedzialnych za procesy robotyzacji. Przede wszystkim operatorzy zyskują dodatkowy czas na zarządzanie kryzysowe, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
W dalszej części spotkania została słuchaczom przybliżona infrastruktura PIRXONROBOT:
źródło: Pirxon SA
 
Implementacja RPA w czasie pandemii, także przebiega w odmienny niż dotychczas sposób:

źródło: Pirxon SA

Klient, stając przed wyborem procesu, musi obrać kryteria, za pomogą których dokona wyboru najkorzystniejszego i najodpowiedniejszego dla niego rozwiązania. Poza tak oczywistym kryterium jak cena, uciążliwość i monotonność czy spiętrzanie się pracy, warto zastanowić się również nad kwestiami ryzyka związanego z robotyzacją danego procesu, kwestią dokumentacji, częstych zmianach w procesach lub systemach oraz jakie są wąskie gardła w procesie. Wszystkie te kryteria mają istotny wpływ na wybór procesu, z którego nasze przedsiębiorstwo będzie korzystać.
RPA Total Cost of Ownership – wielu z nas zastanawia się jaki tak naprawdę jest koszt wprowadzenia robotyzacji w przedsiębiorstwie. Koszty możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie.

Do bezpośrednich zaliczymy m.in.:
 • Oprogramowanie do robotyzacji, 
 • Roboty,
 • Sprzęt
 • Ludzi 
Jako koszty bezpośrednie zakwalifikować można: 
 • Koszty synchronizacji i nadzoru prac robotów 
 • Koszty komunikacji w organizacji 
 • Koszty alokacji/przebranżawiania pracowników
 • Koszty przestojów spowodowane niedostępnością robotów
Przechodząc do projektu i jego poprawnej realizacji należy zwrócić uwagę na: 
 • Obsługę wyjątków – tzw. Corner case, 
 • Jednoznaczność i stabilność tiggerów,
 • Oparcie robotów o stabilne elementy nawigacyjne -  niekoniecznie wzrokowe, należy dobrać najlepsze tak aby robot pracował stabilnie, 
 • Aktualną dokumentację projektową -  jak realizowany jest proces i aktualizować w momencie aktualizacji robota, 
 • Dane testowe wyczerpujące wszelkie przypadki,
 • HyperCare – okres od uruchomienia do uznania go za funkcjonującego stabilnie, opieka by monitorować stabilność i zgłaszać uwagi,
 • Dobór technologii i rodzaju robota - strategia robotyzacji, kiedy obsługiwać, tworzyć i modyfikować, zależne od aspektu kiedy przyjmujemy aspekt robotyzacji.
W ostatniej części webinarium, postawione zostało podsumowujące wszystkie wcześniejsze kwestie pytanie – czy wykorzystanie robotów w danym procesie jest opłacalne.

Prowadzący Piotr Kaczmarek przekazał, że w tym celu najlepiej skorzystać z opracowania modelu ROI (z ang. return on investment), za pomocą którego dokonujemy zestawienia kosztów pracy człowieka, z kosztem pracy robota. Dzięki temu możemy przeanalizować kiedy zakup i wykorzystanie robota zwróci się w danym przedsiębiorstwie.

Firma Pirxon SA., działa na rynku od 2004 r. – dawniej pod marką SmartMedia. Od początku swojego istnienia realizuje dedykowane projekty IT dla sektora prywatnego i publicznego zajmując się produkcją i sprzedażą własnych rozwiązań. Od niemal 3 lat skutecznie wdraża technologię RPA, tworząc przy tym trzy swoje marki: ASSETS NINJA, PIRXON ROBOT oraz SmartReactor, które wspierają firmy także w czasie pandemii.

Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi, których możliwość zadawania mieli uczestnicy od początku webinarium. Słuchaczy interesowało m.in. jaki jest dokładny koszt zakupu i obsługi robota do wprowadzania faktur oraz koszty implementacji.
Nie możemy doczekać się kolejnego webinarium. Ciekawi jaka fascynująca tematyka zostanie poruszona tym razem?
Organizatorzy zdradzili, że poruszą tematy bardziej zaawansowane w nowym obszarze robotyzacji RPA którego skrócona nazwa to iRPA. Więcej wkrótce.
Pirxon dziękujemy!