Seminarium Horizon Europe

Dodano

19.10.2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką na seminarium "Horizon Europe. Wsparcie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w ramach największej europejskiej agendy badawczo-rozwojowej."
26.10.2023 r. godz. 11:00 – 13:00
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Budynek B, parter, sala 002
wstęp wolny, nie obowiązuje rejestracja

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w ramach Programu Horizon Europe, ze szczególnym nastawieniem na nowe instrumenty finansowe w ramach Programu oraz praktyczne aspekty budowania konsorcjów i aplikowania o środki.

Seminarium przeznaczone jest w szczególności dla przedstawicieli firm prowadzących działalność badawczą i badawczo – rozwojową, posiadających lub rozwijających technologie lub kompetencje o wymiarze ponadlokalnym, przede wszystkim w obszarze technologii przemysłowych, kosmicznych i cyfrowych.

Zaproszeni eksperci:
  • Pani Aleksandra Ihnatowicz - ekspert obszaru EIC (European Innovation Council) oraz Klastra 4: Technologie Cyfrowe, Przemysł i Przestrzeń Kosmiczna, w programie Horyzont Europa, w Krajowym Punkcie Kontaktowym NCBR
  • Pan dr inż. Jarosław Piekarski - Koordynator ds. technologii przemysłowych w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Ekspert w zakresie Partnerstw Europejskich

1.

Wprowadzenie do tematyki Horizon Europe – filary, klastry, misje.

2.

Realizacja projektów badawczych i badawczo – rozwojowych w ramach filaru II 

3.

Partnerstwa europejskie jako nowa formuła realizacji wspólnych inicjatyw w zakresie badań i innowacji.

4.

Projekty badawczo-rozwojowe w działaniach Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) – instrumenty EIC Pathfinder, EIC Accelerator oraz EIC Transition.

5.

Rola Krajowego Punktu Kontaktowego we wsparciu firm i organizacji starających się o środki programu Horizon Europe.

6.

Dobre praktyki w aplikowaniu i realizacji projektów w ramach filaru II – studium przypadku QSAR Lab.


Organizatorzy

Zobacz również

BioTech Daily 2023 – finał programu akceleracyjnego ścieżki Life Science

>

International Conference on Artificial Intelligence and Cybersecurity 2023

>

Strefa Akceleracji - start programu 2023

>

IDA - Program rozwoju technologii podwójnego zastosowania

>

Young Business Festival 2023

>