Wyzwania Robotyzacji

Dodano

28.04.2022

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Instytut Badań Edukacyjnych
oraz partnerzy wydarzenia serdecznie zapraszają na konferencję

Wyzwania Robotyzacji - 8 czerwca 2022
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

„Polska mając dziś jeden z najniższych poziomów gęstości robotyzacji w Europie, jest na 16 pozycji pod względem ilości pracujących robotów na świecie. Aby nasycić robotami polskie zakłady wytwórcze do poziomu średniej europejskiej, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą dokonać ogromnych inwestycji w technologie wytwórcze, w tym automatyzację i robotyzację. (…) Tym samym rośnie świadomość efektywnej edukacji w obszarze Przemysłu 4.0. Podstawowa edukacja w obszarze robotyzacji oraz szeroka edukacja w zakresie aspektów transformacji digitalnej jest koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w kierunku gospodarki Przemysł 4.0.” – piszą eksperci z DBR 77 Robotics w Raporcie Prognoza Kierunków Rozwoju Robotyzacji w Polsce.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz inwestorami Polskiej Strefy Inwestycji i partnerami mając świadomość rozwoju nowych gałęzi technologii związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych, wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, również rynku pracy organizują Konferencję Wyzwania Robotyzacji. Wydarzenie stanie się miejscem do rozmów zarówno integratorów systemów, instytucji odpowiedzialnych za kształcenie kadr przemysłu przyszłości oraz przedsiębiorstw.

Celem wydarzenia jest podkreślenie jak istotna jest rola analizy wdrożeniowej przed podjęciem procesu robotyzacji oraz eliminacja ryzyka nieefektywnego wdrożenia dzięki odpowiedniemu dobraniu robotów do charakterystyki działalności. W czasie spotkania inwestorzy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy są liderami robotyzacji oraz automatyzacji opowiedzą o swoich dobrych praktykach, ale również negatywnych doświadczeniach. Ideą konferencji „Wyzwania Robotyzacji” jest podkreślenie praktycznego spojrzenia ekspertów oraz zaprezentowanie studium przypadków polskich przedsiębiorstw Przemysłu 4.0.
Podczas trzech bloków tematycznych eksperci opowiedzą od czego rozpocząć proces automatyzacji i robotyzacji, jak znaleźć swoją drogę do automatyzacji i jak optymalizować istniejące już procesy. Istotnym tematem będzie kształcenie w dobie przemysłu przyszłości, w tym nowe trendy w kwalifikacjach dla przemysłu. Problem braku odpowiedniej kadry dotyka firmy z sektora przemysłowego, w którym procesy wytwórcze i organizacja uległy gruntownym zmianom. Braki kadrowe są widoczne na każdym szczeblu od pracowników zrobotyzowanych linii produkcyjnych, po programistów i inżynierów. Podczas wystąpień ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych pokazane zostaną m.in. przykładowe umiejętności i kompetencje, które są potrzebne w Przemyśle 4.0. Omówiony zostanie Zintegrowany System Kwalifikacji, a w szczególności kwalifikacje rynkowe jako rozwiązanie systemowe wspierające kadry w przekwalifikowaniu się,  rozwoju kompetencji oraz nabywaniu nowych umiejętności przydatnych w kontekście pracy przyszłości.

Odznaka+

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia Wirtualnej Fabryki dzięki pokazowi VR zorganizowanemu przez DBR 77 Robotics oraz będą mogli wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Robotyków SKALP w prototypowni Space4Makers w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczestnicy warsztatów otrzymają cyfrowe poświadczenia nabytych umiejętności w standardzie Open Badges wydane za pomocą innowacyjnej aplikacji Odznaka+.

System Odznaka+, jest aplikację internetową i mobilną, która umożliwia wydawanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak w standardzie Open Badges. Za pomocą aplikacji użytkownik ma możliwość cyfrowego poświadczania różnego rodzaju osiągnięć, kwalifikacji, poszczególnych efektów uczenia się i ich zestawów, uczestnictwa w jakimś wydarzeniu oraz innych aktywności i doświadczeń edukacyjno-zawodowych. 
O Systemie Odznaka+ >

Business Mixer

W czasie konferencji będzie okazja do odbycia szybkich spotkań biznesowych tzw. Business Mixer, podczas których będą Państwo mieli okazję do niezobowiązującej rozmowy z przedsiębiorcami z doświadczeniem. Podstawowym celem formuły Business Mixer jest pozyskanie jak największej liczby potencjalnie przydatnych kontaktów, do których można się zwrócić z konkretną potrzebą lub ofertą. Szybkie spotkanie biznesowe może stać się pierwszym krokiem na drodze do długotrwałej i owocnej współpracy. Chęć i formę uczestnictwa prosimy zgłaszać podczas rejestracji.

Agenda

10:00 Uroczyste otwarcie wydarzenia przez organizatorów
Zarząd Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Dyrekcja Instytut Badań Edukacyjnych
10:15 Wykład inauguracyjny - Prognoza rozwoju robotyzacji w Polsce oraz o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca zanim kupi pierwszego robota?
dr Piotr Wiśniewski, DBR77
BLOK I DOSTĘP DO TECHNOLOGII / ANALIZA WDROŻENIOWA TECHNOLOGII
10:45 Jak uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki robotyzacji - dlaczego to się opłaci? Jak wyeliminować ryzyko nieefektywnego wdrożenia?
Radosław Grabowski, Robotpol; Robotyzacja Polska
11:00 Paradoks automatyzacji - szanse i wyzwana automatyzacji pakowania 
Łukasz Ziółkowski, Radpak
11:15 Przerwa kawowa | BUSINESS MIXER
BLOK II PRAKTYKA
11:30 Case study: Jak znaleźć swoją drogę do automatyzacji? Wizyta w zakładzie - materiał filmowy
Marek Łangowski, Prezes TMA Automation
11:45 Oszczędności w biznesie czyli jak automatyzować i optymalizować – Case study inwestora strefowego
Marek Browalski, Dyrekor Zarządzający, Kitron
12:00 Debata: „Polska droga do robotyzacji. Czego nie wie o niej polski przedsiębiorca i jaka będzie w niej rola Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych? 
Moderator: Jaśmina Zwierz, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Paneliści:
dr Piotr Wiśniewski, DBR77 Robotics
prof. PG Łukasz Kulas, Politechnika Gdańska
Radosław Wika, DPNT, PSSE
Bartosz Sobolewski, Prezes Pirxon
Michał Kułaczkowski, Prezes Devopsbay
12:45 Przerwa kawowa | BUSINESS MIXER
BLOK III KADRY DLA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI
13:15 Debata: „Edukacja, a robotyzacja i digitalizacja. Kształcenie w dobie Przemysłu Przyszłości”
Moderator: dr Ziemowit Socha, Adiunkt i ekspert, Instytut Badań Edukacyjnych
Paneliści:
Michał Nowakowski, Lider projektu ZSK4/Odznaka+, Instytut Badań Edukacyjnych
Łukasz Ziółkowski, Programista Robotyk R&D, STESAR
Jarosław Filipczak, Prezes, Regionalna Izba
Gospodarcza Pomorza
Paweł Nowak, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Arkadiusz Wódarczyk, HR Manager Flex; Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
dr. inż. Wojciech Władziński Technikum Łączności Gdańsk
14:00 Odznaka Plus – cyfrowe poświadczenie kompetencji dla Przemysłu 4.0 
Joanna Felczak, Ekspert kluczowy ZSK4/Odznaka+, Instytut Badań Edukacyjnych 
14:10 Nowe trendy w kwalifikacjach dla przemysłu - czyli jak Zintegrowany System Kwalifikacji może wspomóc przygotowanie kadr dla Przemysłu Przyszłości
Sławomir Szymczak, Ekspert, Instytut Badań Edukacyjnych
14:30 Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych – kwalifikacje rynkowe dla Przemysłu 4.0 
– case study

Dorota Heiza, Główny analityk, Regionalny lider ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych
Monika Kurska, Zespół ds. Szkolnictwa Zawodowego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
14:45 Obiad | BUSINESS MIXER


Organizatorzy

Zobacz również

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała blisko 17 mln zł na wsparcie startupów

>

Odkrywanie Estonii: The land of zebracorns and digital innovation

>

2023 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

>

Best Coding Marathon 2024

>

Strefa Akceleracji - podsumowanie 2023

>