Eco-ON eco-efficient technologies 2022

Added

20.04.2022

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny mają zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

Eco-ON Technologie Ekoefektywne
25 maj 2022 r. godz. 10:00

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy do dialogu oraz wymiany informacji w zakresie technologii ekoefektywnych oraz propagowanie idei polityki zrównoważonego rozwoju w tym w szczególności odpowiedzialności za środowisko naturalne. Organizatorzy umożliwiają przedsiębiorcom zaprezentowanie wyzwań związanych z wdrożeniem innowacyjnych badań do przemysłu, dobrych praktyk oraz barier, a także sposobów ich pokonywania.

W tym roku planujemy skoncentrować się na trzech blokach tematycznych. Pierwszy blok tematyczny będzie dotyczył dolin wodorowych oraz ich realnego znaczenia dla rozwoju technologii wodorowych. Druga część konferencji poświęcona będzie transformacji energetycznej oraz budownictwu energooszczędnemu. Poruszone będą kwestie transformacji energetycznej, prac badawczo-rozwojowych, zaplecza B+R dla przedsiębiorstw oraz problematyka nadmiaru zielonej energii, a także rozwoju sieci przesyłowych i smart grid. Trzeci bok dotyczył będzie inżynierii finansowania OZE.

Rozwiązania ekoefektywne, energooszczędne i pro środowiskowe dostarczane przez przedsiębiorstwa w obecnych czasach stanowią całokształt środków i działań podejmowanych w celu utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowe człowieka.

Zapraszamy serdecznie do obowiązkowej rejestracji oraz śledzenia strony wydarzenia.

Organizers

AGENDA

10:00 Uroczyste otwarcie wydarzenia 
Zarząd Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  BLOK I – POMORSKA DOLINA WODOROWA 
10:15 Pomorska Dolina Wodorowa
Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
10:30 Wodorowy transport kolejowy i infrastruktura tankowania
Piotr Pustoszkin, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Rynek Polski i Ukrainy, Alstom ZWUS
10:45 Elektrolizery i efektywność energetyczna w lokalnym ekosystemie /w budownictwie mieszkaniowym
Mateusz Sołtysiak, Managing Partner, SES Hydrogen
11:00 Port Gdynia – Hub Wodorowy na Pomorzu
dr Beata Szymanowska, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru
11:15 Czysty wodór – Pure H2 – Instalacja Oczyszczania Wodoru i Infrastruktura do Tankowania LOTOS
Jan Biedroń, Szef Biura Technologii, Grupa LOTOS
11:30 Inicjatywa 3W (woda, wodór, węgiel) – od idei do realizacji
Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
11:45 Przerwa kawowa
12:00 Debata: „Modele biznesowe i kadry na potrzeby rozwoju i wdrożenia technologii wodorowych”
Moderator: Damian Mucha, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Paneliści:

Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Piotr Pustoszkin, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Rynek Polski i Ukrainy, ALSTOM ZWUS
Mateusz Sołtysiak, Managing Partner, SES Hydrogen
dr Beata Szymanowska, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru
Jan Biedroń, Szef Biura Technologii Grupa LOTOS; Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
12:45 Przerwa kawowa
BLOK II – TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA  
13:00 Droga do dekarbonizacji – analiza śladu węglowego w kontekście transformacji energetycznej przedsiębiorstw
Piotr Krysik, Ekspert ds. efektywności energetycznej i OZE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
13:15 Prace B+R w przedsiębiorstwie na przykładzie badań w Lab 6 Moduł technologii inteligentnej energetyki
Damian Ściepko, Managing Director, EV Volta
13:30 Magazyny energii – co zrobić z nadmiarem zielonej energii w sieciach?
Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu, Elmech – Grupa Technologiczna ASE
13:45 Co stanowi barierę dla zielonej energii i jak ją pokonać - rozwój sieci przesyłowych i Smart Grid
dr hab. inż. Marek Adamowicz, Katedra Automatyki i Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, Politechnika Gdańska
14:00 Przerwa kawowa
14:15 Debata: „Pomorska/Polska droga do zeroemisyjności”
Moderator: Jaśmina Zwierz, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Paneliści:
Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Piotr Krysik, Ekspert ds. efektywności energetycznej i OZE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Maciej Kazienko, Wiceprezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
dr hab. inż. Marek Adamowicz, Katedra Automatyki i Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, Politechnika Gdańska
Zenon Szczepkowski, Dyrektor Pionu Sprzedaży, Stilo Energy
15:00 Lunch i rozmowy kuluarowe

Zobacz również

Eco-On Program - Demo Day

>

GSTP member of the IASP

>

Acceleration of Social Businesses - recruitment extended

>

Open Call URBAN TECH - Deadline extended

>

Preparation camp of the second edition Hej StartUP Competition

>