Projects

Projects in progress

In this section you will find information about all projects being currently implemented by the Team of the Gdańsk Science and Technology Park. The Park participates in many projects that receive significant financing from European Union funds.

Find out more >

Completed projects

Information about programs and projects implemented by the Team of the Gdańsk Science and Technology Park, among which those financed by the European Union funds.

Find out more >

Our original projects

Edukacyjne projekty skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu zapoznanie ich ze specyfiką wybranych zawodów, nowych technologii i przedsiębiorczości oraz wsparcie młodych ludzi w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Dowiedz się więcej >