URBAN TECH Info Day - report

Added

22.08.2022

18 sierpnia br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się wydarzenie informacyjno-promocyjne projektu URBAN TECH. Podczas spotkania mieliśmy przyjemność przybliżyć startupom, przedsiębiorcom i przedstawicielom MŚP założenia programu akceleracyjnego URBAN TECH.

Uczestnicy spotkania zostali przywitani przez dyrektora Działu Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Radosława Wikę, który podkreślił kierunek w jakim zmierza Gdański Park Naukowo-Technologiczny i jego rolę we wspieraniu lokalnego ekosystemu startupowego i innowacyjnych MŚP. Zaznaczył, że udział tych podmiotów w projekcie URBAN TECH to szansa nie tylko na zawiązanie współpracy z dużym partnerem przemysłowym, ale również możliwość nawiązania szerszej współpracy na arenie międzynarodowej.

Następnie Anna Zielińska – Project Manager – Kierownik Projektu zachęciła przedsiębiorców do udziału w programie akceleracyjnym. Podczas części merytorycznej został opisany międzynarodowy skład konsorcjum tworzący Urban Tech, korzyści dla uczestników wynikające z udziału w projekcie oraz szczegółowy harmonogram kolejnych etapów. Przedstawieni zostali również Właściciele Wyzwań – partnerzy projektu, którzy gotowi są na współpracę ze startupami.

Na koniec części oficjalnej Wojciech Leonowicz specjalista ds. rozwoju startupów opisał założenia Otwartego Naboru (Urban Tech Open Call) skierowanego do MŚP i startupów oraz przeprowadził zgromadzoną publiczność przez proces aplikowania do programu URBAN TECH poprzez platformę F6S. Przedstawione zostały elementy formularza aplikacyjnego, na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas jego wypełniania. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące kryteriów, które trzeba spełniać, by móc aplikować.

Wszystkie informacje dotyczące wymagań formalnych, które można znaleźć na stronie projektu.

Po wystąpieniach nastąpiła część networkingowa w strefie relaksu, znajdującej się na V piętrze GPN-T. W tym czasie wszyscy prelegenci odpowiadali na pytania i dzielili się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi programu akceleracyjnego.

Bardzo dziękujemy zarówno ekspertom, jak i uczestnikom za udział w spotkaniu. Cieszy nas tak duże zainteresowanie przedsiębiorców oraz gotowość do podjęcia wyzwań zgłoszonych przez partnerów projekt - Właścicieli Wyzwań.

---------------------------------------

Projekt pn. „Value chain innovations in emerging Health Tech, Smart City and Greentech industries addressing the challenges of a smart urban environment” uzyskał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o grant nr 101005301- URBAN TECH.

Zobacz również

2021 in GSTP

>

Can works created by artificial intelligence be protected?

>

Eco-ON eco-efficient technologies 2022

>

Robotization Challenges

>

Eco-ON eco-efficient technologies 2022 - report

>