2021 in GSTP

Added

21.01.2022

Nadszedł kolejny rok, a wraz z nim czas na podsumowanie minionego roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Czy był lepszy od poprzedniego? Czy nauczyliśmy się żyć w nowej rzeczywistości? Czy zdołaliśmy stawić czoła nowym wyzwaniom? Niezwykle ciężko jest odpowiedzieć na te pytania, bo wiele aspektów nie wróciło do znanej nam „normalności”. Przez miniony 2021 r. kontynuowaliśmy nasze działania i prężnie dążyliśmy do wspierania trójmiejskich przedsiębiorstw i naszego najbliższego otoczenia biznesowego. Zobaczcie co przyniósł nam 2021 r.
 


Społeczność GPN-T


W 2021 r. GPN-T był miejscem do rozwoju dla 137 przedsiębiorstw, które łącznie zajmują aż 98,45% powierzchni w GPNT. Co to oznacza? Że trzy nowoczesne budynki o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m2 są niemal pełne! W naszym ekosystemie gościmy już 59 przedsiębiorstw, z czego w minionym roku dołączyło 15 firm. Łączne zatrudnienie w naszych murach znalazło blisko 2000 osób.
 
Strefa CO-WORK Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nieustannie się rozwija witając wśród swoich najemców coraz to więcej podmiotów. Obecnie środowisko CO-WORK liczy już 78 przedsiębiorców. W 2021 roku CO-WORK został przeniesiony na IV piętro budynku B, dzięki czemu powstała jedna wspólna przestrzeń dla wszystkich Najemców Strefy. Tym samym zwiększono jej powierzchnię o 57%, co sprawiło, że obecnie Strefa Co-WORK mieści się na powierzchni aż 347 m2.

Transfer pomocy de minimis dla przedsiębiorstw w Parku wyniósł ponad 1,5 mln złotych, a wsparcie uzyskały 44 podmioty.
 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

Z usług Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego GPN-T skorzystało 96 podmiotów. W czasie Pandemii przy zachowaniu obostrzeń i w pełnym reżimie sanitarnym odbyło się 1763 wydarzeń

Chcąc zwiększyć komfort naszych partnerów biznesowych rozpoczęliśmy modernizację Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego GPN-T. W ostatnim miesiącach zrealizowaliśmy pierwszy etap modernizacji największej sali konferencyjnej FGH, wyposażając ją w wysokiej jakości sprzęt do odtwarzania obrazu. Z kolei Sala 010 zlokalizowana w budynku B została wyposażona w zautomatyzowany, profesjonalny system projekcji obrazu.
 

Space4Makers

Z końcem 2021 roku do Space4Makers przeniesione zostało Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, które powstało jako wspólna inicjatywa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, w odpowiedzi na potrzeby rynku. Ideą CPRP jest stworzenie miejsca, stanowiącego edukacyjne wsparcie dla przemysłu 4.0, gdzie uczniowie, a także pracownicy zdobędą praktyczne umiejętności obsługi robotów przemysłowych i innych nowoczesnych technologii obecnych w wielu branżach.
 

Projekty

Konkurs Argonautów współorganizowany z Polpharma Biologics to jedna z inicjatyw, będąca elementem rozwoju Gdańskiej Doliny Biotechnologicznej. Spośród niespełna 40 złożonych aplikacji konkursowych Eksperci wyłonili 12 najciekawszych pomysłów z kategorii profesjonalistów oraz entuzjastów. Podczas gali finałowej w ramach konferencji BioTech Daily wyselekcjonowane start-upy wzięły udział w sesji pitchingu. Każdy z zespołów miał 3 minuty na zaprezentowanie swojego pomysłu, aby przekonać kapitułę oceniającą, że zasługuje na wygraną.
Relacja z gali finałowej konkursu oraz lista laureatów dostępna jest pod linkiem.
 
 • Międzynarodowy program inkubacji europejskich start-upów i MŚP
W 2021 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna poprzez Gdański Park Naukowo-Technologiczny rozpoczęła realizację międzynarodowego programu inkubacji w ramach projektu „URBAN TECH - Value chain innovations in emerging Health Tech, Smart City and Greentech industries addressing the challenges of a smart urban environment” finansowanego z programu Horyzont 2020. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum instytucji otoczenia biznesu i parków naukowo-technologicznych z Estonii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Słowenii, Niemiec, Austrii, Portugalii i Polski. Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności europejskich startup-ów i MŚP poprzez stymulowanie tworzenia innowacji produktowej i usługowej w branżach: Health Tech, Green Tech i Smart City. W ramach projektu w GPN-T planujemy organizację 2 hackathonów z tych właśnie branż. Start-upy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. euro oraz zakończeniem inkubacji wdrożeniem testowym.
 
 • EDIH – krajowa preselekcja 
W 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na etapie krajowej preselekcji Programu Cyfrowa Europa, spośród 40 zgłoszeń, zarekomendowało 25, w tym PSSE sp. z o.o. jako koordynatora Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (PHIC) w ramach Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych. Wraz z 28 partnerami PSSE planuje stworzyć miejsce oferujące  wsparcie transformacji cyfrowej lokalnych MŚP oraz instytucji publicznych poprzez zaoferowaniem im ponad 100 specjalistycznych usług z zakresu VR, AR, AI, IoT czy cyberbezpieczeństwa. Zadaniem PHIC będzie również budowa regionalnego ekosystemu użytkowników i dostawców wzmacniając lokalne środowisko innowacji.  W pierwszym kwartale 2022 r. złożona zostanie  aplikacja do II etapu konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską, która spośród rekomendowanych 25 kandydatów dokona wyboru od 8 do 16 EDIHów w Polsce, które świadczyć będą swoje usługi na przestrzeni kolejnych trzech lat.
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzyła wraz z zagranicznymi Partnerami Transgraniczny Klaster Zielonych Technologii (Cross-border Green Technologies Cluster), w którym pełni rolę Koordynatora Klastra. Wyjątkowość Klastra polega na tym, iż jest to międzynarodowa platforma współpracy oparta na Modelu Potrójnej Helisy obejmująca swoim działaniem m.in. Polskę, Szwecję, Litwę i Danię.
  W 2021 r. zwiększyliśmy konkurencyjność MŚP z naszego regionu poprzez wsparcie lokalnej działalności badawczo-rozwojowej. W minionym roku  podpisano 18 umów na realizację specjalistycznych usług badawczych w Modułowych Laboratoriach Nowoczesnych Technologii Energooszczędnych. 
 
 • Smart Progress
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zrealizowała cykl 7 webinarów tematycznych w ramach projektu “Smart Progress - Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego odkrywania” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
  Projekt “Kompetencje Przemysłu Przyszłości”  jest ukierunkowany na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji. W tym roku, dzięki wsparciu PSSE, nowe kompetencje i kwalifikacje nabyło już ok. 90 osób. Szkolenia odbywają się m.in. z zakresu  programowania robotów przemysłowych, CAD2, programowania i obsługi procesu druku 3D, CNC, spawania i obsługi sprzętu ciężkiego. 
  Nasi eksperci brali udział jako mentorzy m.in. w ramach programu POPW 1.1.1 „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”, podczas którego ocenili 50 innowacyjnych pomysłów.
 

Wydarzenia własne i partnerskie


Organizacja wydarzeń w 2021 roku była niemałym wyzwaniem. Niejednokrotnie zmuszeni byliśmy zmienić termin spotkania lub jego formę ze stacjonarnej na zdalną, żeby sprostać oczekiwaniom uczestników, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie uczestników naszych wydarzeń. 

Mieliśmy przyjemność spotkać się z Wami podczas naszych flagowych wydarzeń:
 • Eco-ON Technologie Ekoefektywne – spotkanie dotyczyło propagowania rozwiązań ekoefektywnych, energooszczędnych i pro środowiskowych w budownictwie i przemyśle. Rozmawialiśmy na temat OZE i wpływie na rosnące koszty energii dla firm, o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu i zeroemisyjności, którą UE planuje osiągnąć do 2050 r.
 • Pomorskie Dni Druku 3D „CONNECTIVITY – po raz pierwszy, z uwagi na trwającą pandemię, wydarzenie odbyło się on-line. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się w jaki sposób maszyny do druku 3D wykorzystują big data, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do automatyzacji produkcji. Zaproszeni eksperci opowiedzieli również, jak w zdalny sposób zarządzać pracą drukarek 3D, zlecać wydruki i obsługiwać klientów.
 • BioTech Daily – to konferencja,  której celem jest poszerzenie horyzontów w branży nowoczesnych technologii medycznych, wymiana informacji w zakresie prowadzonych prac B+R oraz projektów, a także usprawnienie transferu wiedzy z uczelni do biznesu. Tegoroczna edycja połączona była z galą finałową Konkursu LIFESCIENCE.
Pozostałe większe wydarzenia, które odbyły się z udziałem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, zarówno stacjonarnie, jak i w formie online to:
 1. Instrumenty dofinansowania działalności B+R
 2. Skaluj swój biznes globalnie
 3. MEDmeetsTECH 2021
 4. Przy kawie o prawie: Branding z punktu widzenia prawnika 
 5. ImproveIT 
 6. Tydzień programisty 2021
 7. Last Minute Panic Hackathon i Dzień Otwarty Space4Makers
 8. Przy kawie o prawie: IP Box dla sektora ICT
 9. Festiwal Cyfryzacji
 10. Noc Innowacji 
 11. Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej
 12. Sztuczna inteligencja w praktyce biznesowej
 13. Networkingowe spotkanie z najemcami
 14. Spotkanie online ze studentami Wydziału Zarządzania UG
 15. Spotkanie online ze studentami Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, kierunek zarządzanie inżynierskie
 16. Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne
 17. Zarządzanie projektami innowacyjnymi
 18. Ocena innowacji
 19. Wycena technologii 
 20. Razem łatwiej – jak negocjować umowy konsorcjum 
 21. VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności
 22. Cyfryzacja biznesu sposobem na rozwój firm w czasie kryzysu 
 23. Infoshare 2021 
 24. Interizon Day 
 25. Cykl spotkań: Strefa dla przedsiębiorców

Hackathony

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w minionym roku odbyły się trzy Hackathony: Hackerspace Game JamHacktoberFest oraz LastMinute Panic Hackathon, których GPN-T było współorganizatorem lub partnerem.


Parkowe inicjatywy

W 2021 roku podjęliśmy się przygotowania nowych inicjatyw skierowanych do naszych Parkowiczów. Przede wszystkim rozpoczęliśmy cykl artykułów pod hasłem #PoznajcieGPNT, w ramach których przybliżamy profil działalności przedsiębiorstw dołączających do społeczności Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. GPN-T w minionym roku ponownie zaangażował się w Festiwal Cyfryzacji podczas którego, w ramach nocy innowacji kontynuowana była seria artykułów „Top Innowacyjni GPN-T” – artykuły przedstawiające start-upy oraz MŚP prowadzących działalność w GPN-T. Przedsiębiorstwa wybierane są na podstawie unikatowości pomysłu, dynamiki wzrostu, wdrożenia innowacyjnej technologii, prac B+R czy innowacji w każdej innej sferze działalności firmy. W tym roku powstało 5 artykułów opisujących takie podmioty jak: Vision XInstytut Biotechnologii i Medycyny MolekularnejPirxon S.A.effective oraz AronPharma.
 

Rewitalizacja tarasów

Po zeszłorocznym zaaranżowaniu Strefy Relaksu „Park w parku” w budynku B na V piętrze przyszedł czas na rewitalizację tarasów. Tegoroczne lato było dla nas niezwykle łaskawe, co skłoniło nas do przygotowania dla Was zielonej przestrzeni na świeżym powietrzu.

Dzięki dwóm obszernym tarasom wyposażonym w wygodne meble wypoczynkowe oraz bujną roślinność przerwy na poranną kawę czy kreatywne spotkania zespołu nabrały nowego znaczenia.
 
Większy z tarasów – duży, nasłoneczniony i usytuowany od południa jest idealnym miejscem na odpoczynek na leżaku, z kolei mniejszy, północny taras zachęca niesamowitym widokiem na okoliczne domy, centrum Gdańska, Stadion oraz Morze Bałtyckie. 

Dodatkowo w strefach relaksu, zarówno w budynku B jak i C szykujemy dla Was bookcrossing – ideę opierającą się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. W związku z tym zachęcamy wszystkich naszych lokatorów do nieodpłatnej wymiany książkami. Sprawdźcie co dla Was przygotowaliśmy, korzystajcie z naszych zasobów i dzielcie się swoimi książkami z innymi. Niech książki będą w ciągłym obiegu.
 

Social Media

Nieustannie pozostawaliśmy z Państwem w kontakcie za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych – zarówno platformy takie jak Facebook i LinkedIn każdego dnia wypełnialiśmy informacjami o odbywających się wydarzeniach, nowościach, ciekawych odkryciach, nowinkach ze świata nauki, sukcesach naszych firm, a także przekazywaliśmy komunikaty związane z bieżącą sytuacją.

W minionym roku ukazały się 79 artykuły na stronie internetowej, a w mediach społecznościowych (Facebook i LinkedIn) opublikowaliśmy łącznie 487 postów. Nasze treści trafiają do 572 obserwatorów na LinkedIn, a na portalu Facebook obserwuje nas 6886 użytkowników.

Zobacz również

Can works created by artificial intelligence be protected?

>

Eco-ON eco-efficient technologies 2022

>

Robotization Challenges

>

Eco-ON eco-efficient technologies 2022 - report

>

HejStartUP Preparation Camp

>