Our original projects

GSTP companies in the eyes of a child

Autorski projekt Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego realizowany wraz z przedszkolem Magiczna Kraina. Ma on na celu zapoznawanie dzieci od najmłodszych lat, ze specyfiką wybranych zawodów, nowych technologii i przedsiębiorczości. Celem projektu jest także tworzenie lokalnej, „parkowej” koalicji na rzecz rozwijania dziecięcych kompetencji..

Find out more >

Maritime Competencies Programme

Gdański Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego, od października 2018 r. realizuje autorski projekt „Morskie Kompetencje”. Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, a także przybliżenie zakresu działań laboratorium specjalizującego się w badaniach dla gospodarki morskiej.

Find out more >

Competencies of the Youth

Celem projektu skierowanego do młodzieży jest poznanie środowiska pracy, zapoznanie ze stosowanymi w danej branży nowymi technologiami, zapoznanie młodzieży uczącej się w profilowanych klasach z oczekiwaniami pracodawców, a także zaprezentowanie szerokiego wachlarza wsparcia dla przedsiębiorców, proponowanego przez PSSE i GPN-T.

Find out more >