Konkurs LifeScience

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych pomysłów z dziedziny LifeScience.
Konkursowe projekty wpisywały się w obszary: Biotech, Digital Health, Biogospodarka, można było także zaproponować rozwiązania poprawiające jakość życia lub zdrowia oraz wszystkie inne rozwiązania z zakresu IT/ICT i Life Science. 
Na autorów najbardziej innowacyjnych prac czekały atrakcyjne nagrody, których pula wynosiła łącznie ponad 80 tysięcy złotych. Były to nie tylko nagrody finansowe, ale także wsparcie ekspertów w realizacji zgłoszonego pomysłu, miejsce do pracy i prototypowania czy porady prawne. Prace konkursowe można było nadsyłać do 31 października 2021 roku.

Do konkursu Life Science nadesłano łącznie 40 projektów, z których wyłoniono 12 finałowych w dwóch kategoriach.

Regulamin konkursu >
 
PARTNER KONKURSU:        

Sześć pomysłów przygotowanych przez Profesjonalistów

czyli sformalizowane zespoły, które dysponowały projektem na etapie >TRL3.

PioLigOn – unikalna w skali światowej platforma do projektowania leków peptydowych w oparciu o komputerowy algorytm do projektowania peptydów – VPDesigner42™ w całości stworzony przez Zespół. Dzięki temu rozwiązaniu kosztowny i wielotygodniowy proces eksperymentalny skrócono do kilkudziesięciu minut. Ponadto platforma daje możliwość dowolnego rozszerzania biblioteki o nienaturalne aminokwasy, których na obecnym etapie wykorzystywanych jest ponad 500.

PLASTIKomat – automat do recyklingu plastiku, w tym maseczek jednorazowych i butelek PET. Spółka Plateks zaproponowała kompleksowy automat służący do dezynfekcji i recyklingu tworzyw polimerowych w tym włókniny polipropylenu w nowy ekologiczny granulat wykorzystywany m.in. w druku 3D czy jako kruszywo dla „lekkiego” betonu w budownictwie.

CannaPainTracker – aplikacja pomagająca Pacjentowi ocenić nasilenie dolegliwości bólowych, a w kolejnym kroku podpowiadająca rekomendacje postępowania terapeutycznego uwzględniając różne formy terapii, jak i koncentrując się na przedstawieniu możliwości zastosowania w leczeniu bólu olejków i innych preparatów opartych o kanabinoidy/CBD.

Mediars – wydajny system informatyczny umożliwiający dodatkową analizę preparatów cytologicznych zaklasyfikowanych w skriningu jako negatywne pod względem obecności zmian przedrakowych i raka oraz opracowanie schematu pozwalającego na kompleksową diagnostykę przy jego zastosowaniu.

MCS Laboratory – innowacyjny ciekłokrystaliczny krem na przebarwienia skóry dla osób po przebytym leczeniu. Produkt zbudowany na bazie surowców naturalnych, nie zawiera szkodliwych syntetycznych substancji chemicznych, które dodatkowo mogłyby podrażniać skórę podczas niwelacji przebarwień.

Argos – ultra szybki system IIoT do walki z pożarami lasów. Urządzeniem bezpośrednio wykrywającym ogień jest czujnik wyposażony w rejestrator światła podczerwonego, emitowanego podczas powstania płomienia. Dzięki sieci sensorów w czasie rzeczywistym zbierane są informacje dotyczące wielkości oraz położenia i sposobu przemieszczania się płomieni.

Kolejnych sześć projektów nadesłanych zostało przez Entuzjastów

w tej kategorii mógł startować każdy chętny z pomysłem na dowolnych etapie rozwoju.

SimLE Silverhand – niedroga proteza dłoni sterowana przy pomocy sygnałów EMG, której korpus, palce i lej protezy wykonane zostaną w technologii druku 3D. Projekt ma wpłynąć na zwiększenie dostępności zaopatrzenia ortopedycznego dla osób o niższych możliwościach budżetowych.

GeneIntelligence – platforma zapewniająca zaawansowany algorytm analityczny używany w badaniach epigenomu / transkryptomu mają na celu rozpoznanie wzorców choroby. Rozwiązanie łączy metody uczenia maszynowego i statystyki w celu automatyzacji procesu przetwarzania danych, w efekcie oferuje proste w użyciu narzędzie pozwalające na automatyczną analizę złożonych zbiorów danych.

3D-for-Vet – inżynierskie wsparcie chirurgii weterynaryjnej poprzez zapewnienie nowych produktów i usług związanych z wytwarzaniem indywidualnych modeli anatomicznych i implantów weterynaryjnych w technologiach przyrostowych.

QuickCURE – bioinformatycza platforma do sprawnego przeszukiwania biblioteki związków zaakceptowanych przez agencje leków pod kątem wyboru potencjalnie najefektywniejszego środka terapeutycznego wobec nowych zjawisk chorobowych wywoływanych m. in. przez wirusy. W jej ramach wdrożony zostanie autorski algorytm przeszukiwania liczebnych zbiorów substancji pod kątem prawdopodobieństwa oddziaływania z białkiem chorobotwórczym.

Onkodiety – internetowa platforma dla chorych na nowotwory złośliwe, która zapewni dostęp do spersonalizowanego zestawu przepisów na posiłki w okresie leczenia. Zachowanie prawidłowego stanu odżywienia oraz racjonalne żywienie w okresie leczenia z powodu choroby nowotworowej ma udokumentowany, niepodważalny wpływ na wynik terapii.

Stardust Microbiology Project –  interdyscyplinarny projekt naukowy, którego celem jest odkrycie wcześniej nieopisanych gatunków mikroorganizmów, a następnie opracowanie mechanizmów pozwalających im na przeżycie w ekstremalnych warunkach takich jak wysokie dawki promieniowania kosmicznego, niska temperatura czy też niska wilgotność.
Przedstawiciele start-upów podczas gali finałowej na konferencji BioTech Daily – relacja – wzięli udział w sesji pitchingu, która pozwoliła wyłonić zwycięzców. Każdy z dwunastu zespołów miał 3 minuty na zaprezentowanie swojego pomysłu w taki sposób, aby przekonać kapitułę oceniającą, że dany projekt jest najlepszy i zasługuję na wygraną.

W kapitule oceniającej zasiedli:
 • Pan Dariusz Suchy, Starszy Kierownik Rozwoju Produktu Gotowego, Polpharma Biologics,
 • Pan Łukasz Krawczyk, Head of Project Management Office, Polpharma Biologics,
 • Pani dr Katarzyna Waligóra-Borek, p.o. dyrektora Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Pani dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, UG i GUMed,
 • Pan Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Pani Jaśmina Zwierz, Przewodniczący Komisji Oceniającej podmioty aplikujące do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Po długich obradach Jury wyłoniło zwycięzców.

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII PROFESJONALIŚCI
 1. PIoLigOn
 2. Argos
 3. PLASTIkomat
ZWYCIĘZCY W KATEGORII ENTUZJAŚCI
 1. GeneIntelligence
 2. Stardust Microbiology Project
 3. 3D-for-Vet