Projekt Morskie Kompetencje - Morze możliwości

Gdański Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego, od października 2018 r. realizuje autorski projekt „Morskie Kompetencje”. Naszym głównym celem, jest zwiększenie świadomości w kwestii wyboru ścieżki edukacji młodzieży z Trójmiasta i okolic, a także podniesienie poziomu edukacji z zakresu chemii.

Projekt skierowany jest do klas 8 SP oraz szkół ponadopostawowych.
 
W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:
  • prezentacja działalności Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego jako lidera innowacji w regionie m.in. przedstawienie oferty wsparcia dla przedsiębiorców, w tym startupów, 
  • zajęcia praktyczne w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego - zapoznanie uczestników z pracą w akredytowanym laboratorium,
  • wizyta w przestrzeni Space4Makers oraz Centrum Programowania Robotów Przemysłowych.
Kontakt w sprawie wizyt

Paulina Czyżak
kom.: 667 600 080
e-mail: p.czyzak@strefa.gda.pl