Startupy

Gdański Park Naukowo-Technologiczny jako ośrodek stymulujący rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę, koncentruje się na wspieraniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Dlatego stwarzamy warunki i przestrzeń  przyjazne dla startupów i ich funkcjonowania. W naszym Parku miejsce do inkubacji i rozwoju swoich projektów z  sektora wysokich technologii znalazło wiele startupów. Inicjujemy i realizujemy dedykowane startupom programy akceleracyjne, m.in. Space3ac Intermodal Transportation.

Inkubator Technologiczny Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Inkubator Technologiczny jest programem realizowanym przez GPN-T przeznaczonym dla nowo powstałych przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 3 lata o wysokim potencjale rozwojowym. Inkubator Technologiczny GPN-T ma na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności poprzez wspieranie i rozwój przedsiębiorstw, zakładanych i prowadzonych między innymi przez absolwentów uczelni wyższych.


Inkubator Technologiczny skierowany jest do firm:
 • działających na rynku nie dłużej niż 3 lata;
 • z branży Life Science oraz IT/ICT, Industry 4.0 (katalog branż nie jest zamknięty);
 • innowacyjnych, dysponujących ciekawym i nietypowym produktem lub usługą;
 • mogących skorzystać z pomocy de minimis.

Proces rekrutacji:

Oferta Inkubatora Technologicznego GPN-T

Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb przedsiębiorców:
 • Preferencyjne warunki wynajmu lokali (80% zniżki w pierwszym roku funkcjonowanie w GPN-T, 70% zniżki w drugim roku funkcjonowania w GPN-T, 60% zniżki w trzecim roku funkcjonowania w GPN-T);
 • Opieka merytoryczna w sprawach dotyczących prowadzenia działalności, promocji, nawiązywania współpracy z instytucjami i firmami;
 • Udostępnianie posiadanej infrastruktury w postaci m.in. drukarki 3D, bezzałogowych wielowirnikowców typu VTOL do realizacji projektów;
 • Korzystanie z wybranych sal spotkań położonych na terenie GPN-T w ramach opłaty czynszowej;
 • Wyposażony chillout room;
 • Organizacja szkoleń branżowych oraz dotyczących pozyskiwania środków pomocowych;
 • Mentoring biznesowy;
 • Ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych w szczególności poprzez organizację spotkań biznesowych oraz kojarzenie z przedsiębiorcami zlokalizowanymi w GPN-T oraz na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • Koordynowanie i pobudzanie możliwości transferu nowych technologii; 
 • Możliwość bezpłatnej promocji na stronie internetowej oraz podczas seminariów i konferencji organizowanych przez GPN-T;
 • Wsparcie finansowe (wsparcie finansowe nie jest działaniem obligatoryjnym Inkubatora Technologicznego. O jego przyznaniu decyduje indywidualnie Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych).

Akceleracja

Space3ac Intermodal Transportation był inicjatywą realizowaną w ramach organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu Scale UP opartego o rządowy program Start In Poland. Misją akceleratora było rozwijanie polskiego sektora kosmicznego poprzez łączenie potrzeb przemysłu i spółek skarbu państwa z potencjałem startupów, doświadczeniem ekspertów i finansowaniem. Efektem są konkretne, zaprojektowane przez 23 startupy rozwiązania, skrojone pod potrzeby 11 dużych przedsiębiorstw: m.in. PZU Lab, Grupa LOTOS, Orange Polska, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, International Paper – Kwidzyn, Celsa Huta Ostrowiec, Pol-Miedź Trans, OT Logistics, X-Kom, Instytut Morski.

W sumie do dwóch edycji tego programu zgłosiło się blisko 170 startupów. 27 z nich zakwalifikowało się do fazy akceleracji w której otrzymali wsparcie finansowe i doradcze/mentorskie. Na rozwój pomysłów wyselekcjonowanych startupów przeznaczyliśmy 4 mln zł. Każdy zespół otrzymał od ok. 160  do 200 tys. zł.