Open Call URBAN TECH

Dodano

22.06.2022

Podejmij wyzwanie w ramach projektu URBAN TECH!

Poszukujemy startupów i MŚP, które podejmą się rozwiązania wyzwań z obszarów Health Tech, Smart City i GreenTech. W Wirtualnej Bibliotece znajduje się ponad 300 wyzwań z 12 krajów czekających na Wasz innowacyjny pomysł lub produkt.

Jak aplikować

Nabór trwa od 22 lipca do 28 września (termin przedłużony). Wybierz wyzwanie, opracuj innowacyjne rozwiązanie i wypełnij formularz online. 320 startupów i MŚP z najciekawszymi pomysłami, zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w międzynarodowych Hackathonach, w tym jeden będzie organizowany w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Najciekawsze projekty zostaną wybrane do pierwszej fazy inkubacji i otrzymają 9 500 EUR na przygotowanie planu wdrożenia pomysłu w strukturach Właściciela Wyzwania.
Kolejne etapy wsparcia mogą rozszerzyć tę kwotę nawet do 54,5 tys. EUR.

PODEJMIJ WYZWANIE >

Kto może aplikować?

1.Start-upy i MŚP z osobowością prawną z siedzibą w krajach Unii Europejskiej lub krajach stowarzyszonych z programem H2020 lub Wielkiej Brytanii. Kwalifikujące się kraje są wymienione w załączniku 1 do programu prac H2020 na lata 2018-2020
2. Przedsiębiorstwa MŚP typu start-up i scale-up muszą spełniać następujące kryteria:
  • zatrudniać od 1 do 250 pracowników (minimalne wymaganie to posiadanie co najmniej jednego pracownika na pełen etat) 
  • posiadać <50 mln EUR obrotu rocznie. Firma nie może być w trakcie likwidacji lub upadłości.
3.    Niezależne przedsiębiorstwa, które rozwijają lub komercjalizują innowacyjne produkty, usługę lub model biznesowy o wysokim potencjale rynkowym.
4.    Firma nie jest w stanie likwidacji ani upadłości.
5.    MŚP typu start-up i scale-up z siedzibą lub powiązanie z Rosją lub Białorusią NIE kwalifikują się do złożenia wniosku.


Kryteria

Ocena wniosków rozpocznie się od weryfikacji merytorycznej, która obejmie kompletność nadesłanych dokumentów oraz wstępne sprawdzenie profilu wnioskodawców. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną przekazane do Międzynarodowej Komisji Selekcyjnej złożonej z ekspertów z trzech obszarów tematycznych (GreenTech, Smart City, Healthtech) oraz Właścicieli Wyzwań.
Kryteria oceny wniosków:
  • Nowatorstwo (doskonałość naukowa i/lub technologiczna, wymiar międzybranżowy, międzysektorowy i międzynarodowy) – 1/3 punktacji/ max 10 punktów;
  • Potencjał biznesowy (potrzeba rynku, potencjał rozwoju biznesu, wpływ na rynek, umiejętności i doświadczenie zespołu) – 1/3 punktacji/ max 10 punktów;
  • Dopasowanie techniczne/naukowe (dopasowanie do wyzwania, wdrożenia) – 1/3 punktacji/ max 10 punktów;
Każdemu kryterium zostanie przyznany wynik od 1 do 10 punktów. Łącznie będzie można uzyskać 30 punktów.

Ilu kandydatów zostanie wybranych do udziału w hackathonach?

320 zespołów zostanie wybranych i zaproszonych do udziału w hackathonach organizowanych przez partnerów projektu.
160 najlepiej ocenionych aplikacji spośród 320 wybranych otrzyma Voucher podróżny.

Więcej o projekcie >


Masz pytania?

Anna Zielińska – Koordynator Projektu
603 700 010  |  a.zielinska@strefa.gda.pl

Wojciech Leonowicz – Specjalista ds. rozwoju startupów
601 993 611  |  w.leonowicz@strefa.gda.plBiblioteka wyzwań

W Wirtualnej Bibliotece dostępnych jest ponad 300 wyzwań, których rozwiązanie przyczyni się do powstania zdrowego, inteligentnego i zielonego środowiska miejskiego przyszłości. Katalog umożliwia filtrowanie po branżach, państwach oraz 37 tematycznych obszarach związanych z wyzwaniami. Szczególnie zachęcamy do podjęcia jednego z naszych wyzwań lub wyzwań naszych Partnerów. Łącznie, z Polski, zebraliśmy 31 zagadnień biznesowych, które dają realną szansę na długofalową współpracę komercyjną z dużym klien

1. Platforma do zarządzania Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, w tym rezerwacjami, fakturowaniem, itp.
Proste w obsłudze narzędzie, które pozwoli zoptymalizować zarządzanie systemem rezerwacji sal konferencyjnych. Rezultatem będzie platforma, która zintegruje cały proces rezerwacji sal konferencyjnych/szkoleniowych uwzględniając m.in. dostępność sali konferencyjnej, kontraktację, fakturowanie, płatności czy ankiety.
Podejmij wyzwanie >

2. System nawigacji najemców w kompleksach biurowych
Narzędzie, które wskaże trasę i inne wskazówki dotyczące wyszukiwania konkretnego najemcy (biura) wewnątrz kompleksu biurowego.
Podejmij wyzwanie >

3. System wspomagający zarządzanie parkingami
Proste w obsłudze narzędzie, które pozwoli zoptymalizować zarządzanie miejscami parkingowymi. Końcowy produkt zintegruje cały proces korzystania z bezpłatnych miejsc parkingowych poprzez m.in. sprawdzanie dostępności, automatyzację zawierania kontraktów, fakturowania i płatności.
Podejmij wyzwanie >

4. Automatyzacja frezowania (Depanelizacja) Dostarczenie koncepcji i finalnego rozwiązania (aplikacja) automatyzacji obszaru frezowania.

Pozwoli to maszynom do separacji płyt pracować bez udziału ludzi oraz poprawi jakość i optymalizację stanowiska pracy.
Podejmij wyzwanie >

5. Integracja systemów produkcyjnych ERP i MES (IFS + FLX)

W fabryce funkcjonują dwa systemy - IFS i FactoryLogix do sterowania produkcją. W obu systemach jest przechowywanych i przetwarzanych dużo danych. Brakuje wspólnego interfejsu do wprowadzania danych do obu systemów jednocześnie. Z punktu widzenia lean manufacturing jest to bardzo nieefektywne.
Podejmij wyzwanie >

6. Modyfikacja procesu pakowania farb rozpuszczalnikowych
Zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia/linii technologicznej do natrysku substancji antyadhezyjnej wewnątrz opakowania, umożliwiającej całkowite wypłynięcie farby z opakowania podczas jego użytkowania.
Podejmij wyzwanie >

7. Monitorowanie procesów zatrudnienia i rozwoju pracowników

Kompleksowy system do zarządzania procesami związanymi z HR w danym dziale firmy, powinien umożliwiać tworzenie, monitorowanie i alarmowanie w konkretnej sytuacji dot. rozwoju i zatrudnienia pracowników: szczegóły umowy o pracę, oceny okresowe, planowane i zrealizowane: szkolenia, kursy, konferencje.
Podejmij wyzwanie >

8. System CRM dla najemców

Platforma, która pomoże uporządkować kluczowe aspekty dotyczące procedur i procesów wynajmu biura
Podejmij wyzwanie >

9. System zarządzania i wizualizacji systemów przeciwpożarowych
Proste w obsłudze oprogramowanie, które pomoże zarządzać systemami przeciwpożarowymi w budynkach.
Podejmij wyzwanie >

10. Monitoring umocnienia dna na styku nabrzeży w porcie morskim
Czujniki zamontowane na nowopowstałych umocnieniach dna w celu identyfikacji powstawania przepłyceń i przedstawienia mitygacji zjawiska. Modernizacja toru wodnego wymusza konieczność obserwacji newralgicznych punktów narażonych na destrukcję wywołaną siłami natury oraz sterami strumieniowymi statków.
Podejmij wyzwanie >

11. Zielone stacje dokujące dla agregatów chłodniczych w pojazdach TIR W porcie obsługiwanych jest ponad 2000 ciężarówek dziennie (w tym chłodnie).

Aby utrzymać temperaturę w oczekiwaniu na rozładunek konieczna jest praca silnika spalinowego (CO2). Rozwiązaniem tego problemu byłoby stworzenie stacji ładowania elektrycznego na czas postoju.
Podejmij wyzwanie >

12. Mobilna platforma nawigacyjna wspomagająca ruch ciężarowy w porcie
Każdego dnia w porcie morskim obsługiwanych jest ponad 2000 ciężarówek. Dostępne systemy nawigacyjne nie uwzględniają specyfiki dostępu do nabrzeży i terminali portowych. Powoduje to dodatkowy ruch ciężarówek i zwiększoną emisję CO2. System ma zoptymalizować dostęp do portu z lądu.
Podejmij wyzwanie >

13. Zaawansowany system nadzoru wideo
Zaawansowany system monitoringu wizyjnego, wyposażony w: a) kamerę zdolną do wykrywania koncentracji osób/personelu; b) czujniki środowiskowe wykrywające zagrożenia takie jak zabójcze gazy, wysokie temperatury. System umożliwi powiadamianie zespołów reagowania na podstawie odpowiednich danych zebranych z czujników.
Podejmij wyzwanie >

14. System bezpieczeństwa magazynów energii

Zaawansowany system bezpieczeństwa magazynowania energii wyposażony w rozwiązania termowizyjne oraz systemy środowiskowe do wykrywania zagrożeń związanych z użytkowaniem w cyklu życia instalacji magazynowania energii.
Podejmij wyzwanie >

15. Optymalizacja kosztów energii zużywanej przez miasto z wykorzystaniem inteligentnego opomiarowania

Narzędzie, które zoptymalizuje koszty energii zużywanej przez miasto z wykorzystaniem inteligentnego opomiarowania.
Podejmij wyzwanie >

16. Platforma do monitorowania stanu zaworów stacji pomp przeciwpożarowych
Proste w obsłudze oprogramowanie, które zautomatyzuje proces nadzorowania stanu zaworów stacji pomp przeciwpożarowych
Podejmij wyzwanie >

17. Optymalizacja procesu gospodarowania zasobami ciepła

Narzędzie, które wspomoże procesy związane z gospodarką cieplną w budynkach.
Podejmij wyzwanie >

18. Platforma umożliwiająca współdzielenie zasobów produkcyjnych zakładom przemysłowym
Marketplace do współdzielenia maszyn przemysłowych i innych zasobów w konkurencyjny i wydajny sposób. Umożliwi oferowanie zasobów innym firmom, gdy nie są one wykorzystywane.
Podejmij wyzwanie >

19. Symulacja obsługi ładunków i środków transportu w transformacji paliwowo-energetycznej oraz predykcja zdarzeń przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań innowacyjnych
System komputerowy i aplikacja działająca na różnych platformach, która umożliwi symulację w czasie rzeczywistym optymalizacji przeładunku i składowania towarów oraz pracy środków transportu, urządzeń, sprzętu i maszyn na terenie portu w ramach transformacji paliwowo-energetycznej.
Podejmij wyzwanie >

20. Standaryzacja baz danych dotyczących projektów realizowanych na terenie portu wraz z predykcją zdarzeń
Zaprojektowanie i wdrożenie 3 baz danych oraz sposobu generowania raportów w wyniku przetwarzania informacji. Zadanie polega na przygotowaniu bazy danych zawierającej obszerne informacje o projektach realizowanych przez różne podmioty działające w granicach administracyjnych Portu.
Podejmij wyzwanie >

21. Monitoring ładunków niebezpiecznych na terenie portu

System informatyczny, który umożliwi śledzenie i monitorowanie ruchu towarów niebezpiecznych na terenie portu, z wykorzystaniem np. specjalnych tagów RFID/QR, z których dane byłyby odczytywane czytnikami znajdującymi się przy terminalu i przy jego wejściach oraz wyjść.
Podejmij wyzwanie >

22. Platforma umożliwiająca współdzielenie energii z OZE dla budynków administracji publicznej
Platforma współdzielenia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla budynków zarządzanych przez instytucje publiczne – nadwyżki energii będą kupowane przez osoby trzecie. Rozwiązanie musi być zgodne z unijnymi/polskimi przepisami i regulacjami. Ważną częścią rozwiązania powinien być model biznesowy.
Podejmij wyzwanie >

23. Sterowanie oświetleniem w budynkach i ich otoczeniu

Łatwe w obsłudze oprogramowanie, które pozwoli na automatyczną kontrolę oświetlenia w budynkach i ich otoczeniu.
Podejmij wyzwanie >

24. Narzędzie do obliczania pomocy de minimis

Automatyczne, elastyczne narzędzie do obliczania wartości udzielonej pomocy de minimis. Narzędzie powinno pobierać dane źródłowe z zewnętrznych baz danych i wykorzystywać je w końcowym wyniku. Oprogramowanie powinno umożliwiać zmianę danych parametrów w czasie (w razie potrzeby).
Podejmij wyzwanie >

25. Bazy danych dotycząca ilości i jakości wód podziemnych oraz czystości gruntów
System zbierający wyniki badań. Powinien analizować wyniki i przedstawiać zmiany na przestrzeni lat w formie wykresu. Ponadto baza danych w tworzonej aplikacji powinna być w stanie porównywać wyniki z przyjętymi standardami oraz dokonywać prognoz zdarzeń.
Podejmij wyzwanie >

26. Scenariusze blackoutu energetycznego na terenie Portu
Celem jest zapobieganie wystąpieniu blackoutu poprzez m.in. identyfikację kluczowych i słabych powiązań energetycznych, analizę możliwości magazynowania energii oraz ochronę przed blackoutem. Stworzona aplikacja obliczeniowa będzie korzystać z danych rzeczywistych, przewidywania zdarzeń oraz bazy danych.
Podejmij wyzwanie >

27. Koncepcja systemów OZE i magazynowania energii na terenie Portu
Celem projektu jest pokazanie zasadności rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez opracowanie koncepcji i aplikacji
Podejmij wyzwanie >

28. System do analizy zakłóceń w sieci energetycznej portu morskiego

Zarząd portu morskiego zakupuje energię a następnie ją dystrybuuje do swoich kontrahentów. Energia elektryczna dostarczana do portu może posiadać poziom zakłóceń, który w dłuższym okresie czasu może negatywnie wpłynąć na pracę urządzeń, zwiększyć awaryjność oraz skrócić okres ich użytkowania.
Podejmij wyzwanie >

29. Mobilna platforma AR informacji turystycznej w porcie morskim Porty morskie coraz częściej pełnią rolę rekreacyjną i turystyczną.

Dostępne rozwiązania nie zapewniają pełnej informacji o obiektach portowych i statkach przebywających w porcie. Aplikacja zwiększy atrakcyjność turystyczną terenów portowych i jest zgodna z koncepcją zrównoważonego rozwoju.
Podejmij wyzwanie >

30. Model tworzenia strategii cząstkowych w formie aplikacji
Model do przygotowania i opracowania strategii cząstkowych dla podmiotów portowych w zakresie zarządzania różnymi procesami. Projekt obejmuje również stworzenie systemu komputerowego i aplikacji obsługiwanej na różnych platformach, które umożliwią opracowanie strategii w czasie rzeczywistym.
Podejmij wyzwanie >

31. Zapewnienie widoczności i monitorowanie dostaw dla obszaru portu
Rozwiązanie Supply Chain Visibility, zapewniające widoczność pojazdów w łańcuchach dostaw poprzez śledzenie pojazdów na terenie portu oraz raportowanie i analizowanie ruchu w porcie w związku z wykonywanymi pracami.
Podejmij wyzwanie >

Zobacz również

Życzenia wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Znamy zwycięzcę Konkursu Hej StartUP

>