URBAN TECH

Open Call

Podejmij wyzwanie URBAN TECH!

Poszukujemy startupów, które podejmą się rozwiązania wyzwań z obszarów tematycznych Health Tech, Smart City i Greentech. W bibliotece znajduje się ponad 300 problemów biznesowych, których właściciele czekają na najbardziej innowacyjne pomysły.

Dlaczego warto?

Najciekawsze projekty zostaną wybrane do pierwszej fazy inkubacji i otrzymają 9500 EUR na przygotowanie planu wdrożenia pomysłu w strukturach właściciela wyzwania.
Kolejne etapy wsparcia mogą rozszerzyć tę kwotę nawet do 54,5 tys. EUR.

Kogo szukamy?

MŚP i start-upów z osobowością prawną z siedzibą w krajach Unii Europejskiej lub krajach stowarzyszonych z programem H2020 lub Wielkiej Brytanii. Kwalifikujące się kraje są wymienione w załączniku 1 do programu prac H2020 na lata 2018-2020. Małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub powiązanie z Rosją lub Białorusią NIE kwalifikują się do złożenia wniosku.

Szczegóły >

Masz pytania?

Anna Zielińska – koordynator projektu
603 700 010  |  a.zielinska@strefa.gda.pl

Wojciech Leonowicz – Specjalista ds. rozwoju startupów
601 993 611  |  w.leonowicz@strefa.gda.pl

Harmonogram

Nabór do konkretnego wyzwania, rozpoczyna się od 22 czerwca i trwa do 14 września br. Autorzy najciekawszych zgłoszeń zostaną zaproszeni na hackaton, który odbędzie się w dniach 29/30 listopada w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
 

Wirtualna biblioteka

W wirtualnej bibliotece dostępnych jest ponad 300 wyzwań, których rozwiązanie przyczyni się do powstania zdrowego, inteligentnego i zielonego środowiska miejskiego przyszłości. Katalog umożliwia także filtrowanie po branżach, państwach oraz 37 tematycznych obszarach związanych z wyzwaniami.

Szczególnie zachęcamy do podjęcia jednego z naszych wyzwań lub wyzwań naszych Partnerów. Łącznie, z Polski, zebraliśmy 31 zagadnień biznesowych, które dają realną szansę na długofalową współpracę komercyjną z dużym klientem. Szerszy opis poszczególnych wyzwań znajduje się w wirtualnej bibliotece.

Podejmij wyzwanie >

Smart City

Obszar, składający się głównie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), służący do opracowywania, wdrażania i promowania praktyk zrównoważonego rozwoju w celu sprostania rosnącym wyzwaniom urbanizacyjnym.

Duża część tego obszaru to inteligentna sieć połączonych obiektów i maszyn, które przesyłają dane za pomocą technologii bezprzewodowej i chmury. Oparte na chmurze aplikacje IoT odbierają, analizują i zarządzają danymi w czasie rzeczywistym, aby pomóc gminom, przedsiębiorstwom i obywatelom podejmować lepsze decyzje poprawiające jakość życia.

Dzięki Smart City społeczności mogą poprawić dystrybucję energii, usprawnić zbieranie śmieci, zmniejszyć natężenie ruchu, a nawet poprawić jakość powietrza z pomocą Internetu Rzeczy. Zasięg i wydajność technologii to wyzwania, przed którymi stoi inteligentne otoczenie miejskie.
Podejmij wyzwanie >

Greentech

„Zielona technologia” odnosi się do rodzaju technologii, która jest uważana za przyjazną dla środowiska w trakcie procesu produkcyjnego lub poszczególnych elementów łańcucha dostaw.

Może dotyczyć również produkcji czystej energii czyli wykorzystania alternatywnych paliw i technologii, które są mniej szkodliwe dla środowiska niż paliwa kopalne. Sprzyja temu rosnąca świadomość skutków zmiany klimatu i wyczerpywania się zasobów naturalnych. Celem Greentech jest ochrona środowiska, naprawa szkód wyrządzonych środowisku w przeszłości, ochrona zasobów naturalnych i zachowanie zasobów naturalnych Ziemi.

Podejmij wyzwanie >

Health Tech

Branżą obejmuje wszelkie oparte na technologii produkty i usługi opieki zdrowotnej, które są głównie dostarczane i/lub wykorzystywane poza szpitalem lub gabinetem lekarskim — jednym godnym uwagi wyjątkiem jest oprogramowanie do zarządzania szpitalem i gabinetem lekarskim.

Są to technologie informacyjne usprawniające świadczenie opieki zdrowotnej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, ale także technologie i usługi mające na celu optymalizacje opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjenta. Cyfrowe rozwiązania zdrowotne doskonale wpisują się w większe zainteresowanie społeczeństwa swoim zdrowiem.

Podejmij wyzwanie >

O projekcie

URBAN TECH to program akceleracyjny dla europejskich startupów, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności branż Health Tech, Smart City i Greentech. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań międzysektorowych i transgranicznych organizacji i łączymy różnych interesariuszy łańcucha wartości. Projekt zapewnia wsparcie MŚP i start-upom w zwiększaniu potencjału ich rozwiązania.

Szczegóły >

Konsorcjum

URBAN TECH tworzy konsorcjum złożone z 11 podmiotów w tym 8 europejskich parków naukowo-technologicznych.