Spotkanie Informacyjne dot. Akceleracji Biznesów Społecznych

Dodano

26.10.2022

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych złożeniem wniosku do konkursu Akceleracji Biznesów Społecznych do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym otwartego naboru.

KIEDY:  28.10.2022 (piątek) o godz. 12:00 | GDZIE: on line
SPOTKANIE ZAKOŃCZONE
 
Podczas spotkania:
  • przedstawimy cele Programu,
  • przybliżymy kluczowe założenia programowe, 
  • wyjaśnimy, kto może aplikować o środki.

Celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku. Akceleracja ma za zadanie wzmocnienie potencjału rozwojowego PES w tym w szczególności wsparcie w zakresie powstawania i realizacji nowych pomysłów i inicjatyw, oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom.

Najlepsze zespoły zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z dedykowanego wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego.

Szczegóły naboru >
____________

Masz pytania?

Katarzyna Balcewicz - Koordynator Programu
601 675 588  |  k.balcewicz@strefa.gda.pl

Wojciech Leonowicz
 – Specjalista ds. rozwoju startupów
601 993 611  |  w.leonowicz@strefa.gda.pl

 
--------------------------

Program realizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej: OWES), o nr RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz również

Wesołych Świąt

>

Polska biotechnologia rośnie w siłę. Polpharma Biologics z certyfikacją FDA

>

Konferencja Eco-On 2023

>

Interizon Day 2020

>

Przy kawie o prawie - wybierz temat webinarium

>