Warsztaty Transgraniczne SOVtBAL – relacja

Dodano

03.10.2022

Warsztaty Transgraniczne SOVtBAL odbyły się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w dniach 21-22 września 2022 r. Wydarzenie było również transmitowane online, tak aby mogła w nim uczestniczyć jak największa liczba interesariuszy. Organizatorem dwudniowych warsztatów była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. – Partner nr 5 Konsorcjum projektowego, we współpracy z Liderem projektu – Politechniką Gdańską oraz innymi partnerami projektu w ramach projektu SOVtBAL – „Hybrydowe, niskoemisyjne autonomiczne/półautonomiczne statki do obsługi morskich farm wiatrowych”.

Głównymi celami transgranicznych warsztatów była wspólna praca nad utworzeniem koncepcji regularnego projektu z wykorzystaniem możliwości i doświadczenia uczestników warsztatów oraz zbudowanie i wzmocnienie planowanego partnerstwa, tak aby zapewnić  efektywną realizację projektu regularnego opartego na współpracy transgranicznej interesariuszy projektu (wewnętrznych i zewnętrznych). Ponadto, wydarzenie miało na celu komunikację z interesariuszami projektu i wzmocnienie relacji z nimi. 

W pierwszym dniu wydarzenia wzięło udział pięćdziesięciu siedmiu przedstawicieli Modelu Potrójnej Helisy, tj.  środowiska akademickiego, biznesu oraz władz lokalnych/regionalnych. Był to dzień otwarty dla wszystkich interesariuszy projektu oraz osób zainteresowanych tematyką projektu, podczas którego zaprezentowano siedemnaście prezentacji w ramach trzech odrębnych paneli:
  • Panel 1: Projekt SOVtBAL;
  • Panel 2: Morskie farmy wiatrowe i półautonomiczne statki do ich obsługi;
  • Panel 3: Hybrydowy (wodorowy) napęd statków.
Biorąc pod uwagę fakt, że było to wydarzenie transgraniczne, prelegentami byli eksperci w danej dziedzinie z różnych krajów. Oprócz prezentacji uczestnicy warsztatów mieli możliwość integracji i networkingu.

Po pierwszym dniu warsztatów odbyła się oficjalna kolacja networkingowa, podczas której zaproszeni goście mieli okazję do dalszej dyskusji na temat zagadnień przedstawionych w prezentacjach i przyszłego projektu, a także utworzenia powiązań sieciowych celem zbudowania partnerstwa transgranicznego.

Drugi dzień warsztatów również należał do udanych. Pomimo rejestracji niewielkiej liczby osób w warsztatach wzięło udział aż 30 interesariuszy. Wydarzenie rozpoczęło się przedstawieniem Programu Południowego Bałtyku i jego wymogów dotyczących regularnego projektu w nowej perspektywie finansowej. Następnie uczestnicy pracowali nad opracowaniem regularnego projektu, tj.:
  • zdefiniowaniem i uzgodnieniem zakresu projektu głównego,
  • składem partnerstwa z podziałem na przedstawicieli danego kraju i różne instytucje,
  • utworzeniem grup roboczych w zdefiniowanych obszarach/pakietach roboczych,
  • wstępną strukturą koncepcji projektu,
  • podejściem i metodami do zastosowania w projekcie w celu zapewnienia zgodności z późniejszymi procesami pracy,
  • przeglądem każdego regionu: wynik, proces, możliwości i mocne strony,
  • podziałem obowiązków przez każdego z interesariuszy.

Podsumowując, dwudniowe Warsztaty Transgraniczne SOVtBAL okazały się dużym sukcesem, wszystkie założone cele wydarzenia zostały osiągnięte. Ponad osiemdziesięciu uczestników, siedemnaście prezentacji, ciekawa dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi po każdym panelu. Ożywiona dyskusja i wspólna praca koncepcyjna przełożyły się na utworzenie ram i zakresu  przyszłego regularnego projektu, wzrost świadomości dotyczącej przyszłego projektu i również utworzenia  partnerstwa transgranicznego i międzysektorowego, składającego się z przedstawicieli polskich, litewskich, niemieckich i szwedzkich uczelni wyższych, biznesu, lokalnych/regionalnych instytucji publicznych, a także instytucji otoczenia biznesu. 

Szczegóły projektu >


Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL organizowane były w ramach projektu pn. „Hybrid-powered low emission autonomous/semi-autonomous vessels for servicing off-shore wind farms”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014 – 2020.

Zobacz również

Życzenia wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Znamy zwycięzcę Konkursu Hej StartUP

>