Projekt SOVtBAL

Tytuł projektu

„Hybrid-powered low emission autonomous/semi-autonomous vessels for servicing off-shore wind farms” („Hybrydowe, niskoemisyjne autonomiczne/półautonomiczne statki do obsługi morskich farm wiatrowych”)

Projekt typu seed money realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla niebieskiego i zielonego wzrostu, Cel szczegółowy 3 - Poprawa jakości i zrównoważenia środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku.

Numer projektu: STHB.03.01.00-22-S216/21-00

Osoba do kontaktu

Anna Zielińska - Koordynator projektu
kom.: +48 603 700 010
a.zielinska@strefa.gda.pl
Partnerzy projektu: 
  1. Politechnika Gdańska - Wydział Budowy Maszyn i Techniki Okrętowej (Lider projektu);
  2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
  3. Uniwersytet Klajpeda  - Litwa;
  4. Uniwersytet Linneusza  - Szwecja;
  5. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. /Gdański Park Naukowo-Technologiczny;
  6. University of Applied Science Stralsund (Wyższa Szkoła Zawodowaw w Stralsund) – Niemcy.

Cel projektu:
Projekt typu `seed money` ma za zadanie ułatwienie procesu przygotowania pełnowymiarowego projektu do realizacji i finansowania w ramach regularnych naborów wniosków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Ma to na celu stymulowanie rozwoju wysokiej jakości projektów i służy jako zachęta dla potencjalnych beneficjentów do przekonania lokalnych decydentów do opracowania pomysłu na projekt, ponieważ odpowiednie koszty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR ).

Główne działania w projekcie:
  • Organizacja warsztatów transgranicznych, które odbędą się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym; 
  • Stworzenie Koncepcji planowanego regularnego projektu, który będzie polegał na opracowaniu projektu koncepcyjnego autonomicznego lub półautonomicznego, ekologicznego statku o napędzie hybrydowym, wspierającego pracę morskich farm wiatrowych na Bałtyku i innych morzach. Proponowana jednostka zostanie zaprojektowana jako statek operacyjny ze wszystkimi wymaganymi dokumentami prawnymi.

Wartość projektu:  40 000 Euro

Dofinansowanie:  33 400 Euro

Budżet PSSE: 11 500 Euro

Dofinansowanie dla PSSE: 9 775 Euro (85%)

Wkład PSSE: 1 725 Euro (15 %)

Okres realizacji: 01.07.2022 r.- 31.10.2022 r.

Podsumowanie warsztatów