GPNT - Edukacja

EduŻłobek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przeznaczona dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. EduŻłobek zapewnia wszechstronny rozwój każdego dziecka poprzez zapewnienie zajęć plastycznych, muzycznych, gimnastycznych. Ważnym elementem codziennego planu dnia jest obowiązkowe wyjście na spacer lub plac zabaw.
Dowiedz się więcej >

EduPrzedszkole

Przedszkole mieści się w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego. W placówce wykorzystywane są najnowsze metody pracy wychowawczo–dydaktycznej, oraz zapewniane warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci. Kadra kładzie nacisk na rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka, ale także wspomaga naukę czytania i pisania, rozwija sprawność umysłową i manualną wychowanków dzięki czemu mają oni mocne podstawy do dalszej edukacji.
Dowiedz się więcej >

Projekt Firmy GPNT Widziane Oczami Dziecka

Autorski projekt Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego realizowany wraz z przedszkolem Magiczna Kraina. Ma on na celu zapoznawanie dzieci od najmłodszych lat, ze specyfiką wybranych zawodów, nowych technologii i przedsiębiorczości. Celem projektu jest także tworzenie lokalnej, „parkowej” koalicji na rzecz rozwijania dziecięcych kompetencji.
Dowiedz się więcej >

Projekt Morskie Kompetencje - Morze możliwości

Gdański Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego, od października 2018 r. realizuje autorski projekt „Morskie Kompetencje”. Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, a także przybliżenie zakresu działań laboratorium specjalizującego się w badaniach dla gospodarki morskiej.
Dowiedz się więcej >

Projekt Młodzieżowe Kompetencje

Celem projektu skierowanego do młodzieży jest poznanie środowiska pracy, zapoznanie ze stosowanymi w danej branży nowymi technologiami, zapoznanie młodzieży uczącej się w profilowanych klasach z oczekiwaniami pracodawców, a także zaprezentowanie szerokiego wachlarza wsparcia dla przedsiębiorców, proponowanego przez PSSE i GPN-T.
Dowiedz się więcej >