Acceleration of Social Businesses


Akceleracja Biznesów Społecznych ma na celu wsparcie podmiotów, które realizują cele społeczne i ekonomiczne oraz wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej poprzez dopasowany program mentoringowy i wsparcie finansowe.

Celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku. Akceleracja ma za zadanie wzmocnienie potencjału rozwojowego PES w tym w szczególności wsparcie w zakresie powstawania i realizacji nowych pomysłów i inicjatyw, oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom.

Regulamin >
Umowa Akceleracji >
Załączniki do Umowy >
 

---------------------------------------------------------------------------------------

Program realizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej: OWES), o nr RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków

Jeśli aktywnie realizujesz działania w zakresie ekonomii społecznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot zgłoś się do Akceleracji Biznesów Społecznych organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Najlepsze zespoły zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z przygotowanego na miarę wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego.

Nabór wniosków do pierwszej edycji Programu został przedłużony do 1 listopada 2022 r.
Szczegóły >

Spotkanie Informacyjne

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych złożeniem wniosku do konkursu Akceleracji Biznesów Społecznych do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym otwartego naboru.

Szczegóły >

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia EDYCJI I

Z przyjemnością informujemy, że do etapu oceny merytorycznej II stopnia programu Akceleracji Biznesów Społecznych zakwalifikowało się 6 podmiotów. Najlepsze zespoły zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z przygotowanego na miarę wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego.

Gratulacje dla:
 1. Fundacji Pomocy Rodzinie BERIT 
 2. Fundacji KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 
 3. Fundacji Anielskie Ranczo 
 4. Fundacji Moja Przygoda 
 5. Fundacji Interizon 
 6. Fundacji Mamma Mia

Wyniki oceny merytorycznej II stopnia EDYCJI I

Po ocenie merytorycznej II stopnia do programu Akceleracji Biznesów Społecznych zakwalifikowało się 6 podmiotów. Zaproszone zespoły zaprezentowały zgłoszone Pomysły w trakcie sesji pitchingu przed panelem złożonym z członków Komitetu Inwestycyjnego. Ocenie podlegała atrakcyjność Pomysłu.

Gratulacje dla:
 1. Fundacji Pomocy Rodzinie BERIT 
 2. Fundacji KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 
 3. Fundacji Anielskie Ranczo 
 4. Fundacji Moja Przygoda 
 5. Fundacji Interizon 
 6. Fundacji Mamma Mia

 

Nabór wniosków 2023

Do 31 stycznia przyjmujemy zgłoszenia do programu! 

To już ostatnia szansa dla podmiotów, które aktywnie realizują działania w zakresie ekonomii społecznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot na udział w Akceleracji Biznesów Społecznych. 

Najlepsze z nich zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z przygotowanego na miarę wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym akceleracji w formie online 18 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 12:00.

Szczegóły naboru, daty i informacje dostępne są tutaj:
Szczegóły >

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia EDYCJI II

Z przyjemnością informujemy, że po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej I do etapu oceny merytorycznej II stopnia programu Akceleracji Biznesów Społecznych zakwalifikowały się 4 podmioty. Na najlepsze zespoły czekają granty finansowe oraz zindywidualizowane wsparcie mentoringowe.

Gratulacje dla:
 1. Fundacji Tech for Nature 
 2. Fundacji Kreatywni na Temat 
 3. Fundacji Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych RAMTAMTAM 
 4. Fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT

Nabór uzupełniający 2023

To już ostatnia szansa, aby otrzymać grant finansowy (do 20 tys. PLN) oraz zindywidualizowane wsparcie ekspertów, którzy pomogą w rozwoju prowadzonej działalności. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, nabór wniosków trwa do 8 marca 2023 r.

Szczegóły naboru, daty i informacje dostępne są tutaj:
Szczegóły >
 

Wyniki oceny merytorycznej II stopnia EDYCJI II

Jesteśmy po ocenie merytorycznej II stopnia. W trakcie pitchingu Podmioty Ekonomii Społecznej zaprezentowały nam zgłoszone pomysły. Do programu Akceleracji Biznesów Społecznych zakwalifikowały się 4 podmioty. 

Serdeczne gratulacje dla:
 1. Fundacji Kreatywni na Temat 
 2. Fundacji Tech for Nature 
 3. Fundacji Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych RAMTAMTAM 
 4. Fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia EDYCJI II – nabór uzupełniający

Miło nam poinformować, że po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej I do etapu oceny merytorycznej II stopnia programu Akceleracji Biznesów Społecznych zakwalifikowała się Spółdzielnia Socjalna „DWIE ZMIANY”. Gratulujemy i do zobaczenia podczas pitchingu.

Wyniki oceny merytorycznej II stopnia EDYCJI II nabór uzupełniający

Miło nam poinformować, że po ocenie merytorycznej II stopnia do programu Akceleracji Biznesów Społecznych zakwalifikowała się Spółdzielnia Socjalna „DWIE ZMIANY”. Serdecznie gratulujemy.

Demo Day Akceleracji Biznesów Społecznych

W trakcie Demo Day Akceleracji Biznesów Społecznych uczestnicy zaprezentują swoją działalność przed potencjalnymi inwestorami, klientami czy partnerami. Podczas wydarzenia przyznany zostanie dodatkowy Grant dla Uczestnika, który zdecydowanie wyróżnił się na tle pozostałych, osiągając największy postęp i rokując najlepsze wyniki biznesowe w dalszym rozwoju.

Szczegóły >

Relacja z Demo Day Akceleracji Biznesów Społecznych

Wraz z końcem sierpnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym podsumowaliśmy Akceleracje Biznesów Społecznych podczas Gali Finałowej - Demo Day. Zakwalifikowane podmioty miały szansę zaprezentować swoje pomysły przed Komitetem Inwestycyjnym, klientami oraz partnerami. Wydarzenie poprzedziły kilkutygodniowe prace rozwojowe pod czujnym okiem opiekunów, mentorów i ekspertów. 

Szczegóły >