Akceleracja Biznesów Społecznych - nabór uzupełniający 2023

Dodano

17.02.2023

Startuje nabór uzupełniający Programu Akceleracji Biznesów Społecznych. To już ostatnia szansa, aby otrzymać grant finansowy (do 20 tys. PLN) oraz zindywidualizowane wsparcie ekspertów, którzy pomogą w rozwoju prowadzonej działalności.

Kogo szukamy?

  • Podmiotów Ekonomii Społecznej z siedzibą w subregionie metropolitalnym
  • pomysłów wpisujących się w zagadnienia tematyczne Programu  
  • Podmiotów, które podjęły już pierwsze kroki w kierunku wdrożenia Pomysłu

Zgłoś się do Akceleracji Biznesów Społecznych organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy,
nabór wniosków trwa do 8 marca 2023 r.
ZAKOŃCZONY
  --------------------------------------

Masz pytania?

Wojciech Leonowicz – Specjalista ds. rozwoju startupów
601 993 611  |  w.leonowicz@strefa.gda.pl

Katarzyna Balcewicz - Koordynator Programu
601 675 588  |  k.balcewicz@strefa.gda.pl
--------------------------

Program realizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej: OWES), o nr RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz również

12 listopada 2021 zamknięte

>

Eco-On Technologie Ekoefektywne 2022

>

15 kwietnia 2022 r. biuro nieczynne

>

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2022 - Podsumowanie

>

Wyzwania Robotyzacji

>